За офиса

Аутсорсинг услуги

За да успеете в конкурентната среда, трябва да се концентрирате върху същината на своя бизнес. Може би има дейности от вашия работен процес, които бихте могли да възложите на външни за компанията изпълнители и така да освободите ресурси, които да се използват по-ефективно. Точно тук аутсорсинг услугите на Canon могат да ви бъдат от полза.

В повечето случаи инфраструктурата на една компания се развива с времето без вътрешните системи, процедури и функции да се преразглеждат успоредно с новите бизнес стратегии. Възможно е някои отдавна установени процеси във вашата организация вече да не носят ползи за вашия бизнес, но все още да се изпълняват по същия начин, тъй като винаги са били изпълнявани така или понеже не сте били запознати с алтернативите им. В резултат на това може би губите ценно време и енергия за проблеми, които не влизат във вашата компетенция и не са от основно значение за вашия успех.

Възлагайки такива процеси на външни изпълнители, можете да се възползвате от експертни познания и опит, с каквито не разполагате в компанията. В резултат на това ще можете да използвате времето по-ефективно и да оптимизирате разходите.

Аутсорсинг услугите на Canon предлагат няколко нива на подизпълнение в няколко различни области. Това означава, че вие не само сте свободни да се концентрирате върху важните дейности, доверявайки се на експертна подкрепа, но и можете да се възползвате от оптимизиране на производителността и приходите.

spacer
					image
Нашите услуги
Консултантски услуги
Интегриране на системи
Обучение и квалификация
Поддръжка