GBC PowerPunch Спецификации

ВХОД

Формати на хартията

Перфориране по дългата страна: A4, Letter, включително разделители
Перфориране по късата страна: A3, Ledger

Грамаж на хартията

Минимум: 60 g/m²
Максимум: 250 g/m²

ПРОИЗВОДСТВО

Производителност

Съвпада със скоростта на модула за печат

Щанци

Предлагат се следните стандартни щанци за перфориране:
2 или 4 кръгли отвора: loose leaf
3, 5 или 7 кръгли отвора: loose leaf
19 правоъгълни отвора: plastic comb
20 правоъгълни отвора: plastic comb
21 правоъгълни отвора: plastic comb
23 кръгли отвора (2 отвора/inch): wire
34 кръгли отвора (3 отвора/inch): wire
47 кръгли отвора (4 отвора/inch): plastic coil

ИЗХОД

Капацитет

До 2500 листа
Опционен байпасен стекер осигурява допълнителен капацитет за стековане от 2500 листа

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размери

Ширина: 2055 mm
Дължина: 815 mm
Височина: 1140 mm

Тегло

404 kg

Захранване

115-240 V, 50-60 Hz

Консумирана мощност

Перфоратор: 7А
Стакер: 0,1А

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

няма

Перфорира лист по лист
Работа при пълна скорост на модула за печат
Стековане след перфориране
Разнообразие от щанци за перфориране
Бърза и лесна смяна на комплектите щанци
Здрава конструкция