Canon imagePRESS Server A3100

imagePRESS Server A3100

imagePRESS Server A3100 представлява високотехнологичен сървър, създаден да удовлетвори и най-взискателните производствени среди и за управление на. PRESSC7000VP / C6000 VP / C6000.

Ползи

  • За най-интензивните производствени среди
  • Изчерпателни възможности за управление и контрол на цветовете
  • Пакет за графично художествено оформление Premium Edition
  • Мощни VDP работни потоци и интегриране
  • Интелигентни защитни функции

Подробни характеристики

Разгледайте по-подробно Canon imagePRESS Server A3100

Контрол върху качеството на цветовете


Комплектът инструменти за управление на цветовете, цветни проби и качествен контрол осигурява оптимални резултати от машините за цветно отпечатване. Пакетът за графично художествено оформление Premium Edition предлага изчерпателен набор от средства, подпомагащи операторите за осигуряване на еднакви, предвидими цветове, което води до спестяване на време и създаване на точни цветни проби. Предлагат се и допълнителни средства, разрешаващи точно възпроизвеждане на цветовете PANTONE®, както и функции за автоматично припокриване, целящи контрол на припокриването и регистрацията.

Вградената система за управление на цветовете ColorWise® предлага максимален контрол и точност във всички платформи, приложения и типове носители.

Максимална продуктивност


Създаден да удовлетвори и най-големите изисквания за работен поток, imagePRESS Server A3100 включва изключително бърз двуядрен процесор, който едновременно отпечатва и обработва за максимална производителност. Пълният набор инструменти за управление на заданията и инструментите за подготовка разрешават на операторите бързо и точно обработване дори на най-сложните задания. Мощната функция за създаване на брошури идва на помощ за бързо производство на професионални брошури с прегънато подшиване.

Инструментът за наслагване спомага при наслагването на задания със статични и променливи данни. Разрешават се работни потоци VDP, благодарение на изчерпателния набор от средства, които се интегрират с всички водещи в индустрията езици.

Лесният за използване интерфейс осигурява преглед на състоянието на печатната продукция в реално време, допринасящ за ускоряване на производството и намаляване на грешките.

Безопасен и сигурен


Комплектът отговарящи на индустриалните стандарти защитни функции спомага за осигуряване на поверителност на информацията.

Спецификации на продукта

Научете повече за Canon imagePRESS Server A3100, неговите функции и какво може да прави.