За офиса

Canon imagePRESS Server A3100

Контролери за цветен печат и RIP

imagePRESS Server A3100

Canon imagePRESS Server A3100

Допълнителна информация

imagePRESS Server A3100 представлява високотехнологичен сървър, създаден да удовлетвори и най-взискателните производствени среди и за управление на. PRESSC7000VP / C6000 VP / C6000.

Ползи

 • За най-интензивните производствени среди
 • Изчерпателни възможности за управление и контрол на цветовете
 • Пакет за графично художествено оформление Premium Edition
 • Мощни VDP работни потоци и интегриране
 • Интелигентни защитни функции

Подробни характеристики

Създаден за най-взискателните потребители на продукта на Canon imagePRESS C7000VP / C6000VP / C6000 сървърът предлага изключителна продуктивност, съвременно управление на цветовете и мощни VDP възможности.

Контрол върху качеството на цветовете

Комплектът инструменти за управление на цветовете, цветни проби и качествен контрол осигурява оптимални резултати от машините за цветно отпечатване. Пакетът за графично художествено оформление Premium Edition предлага изчерпателен набор от средства, подпомагащи операторите за осигуряване на еднакви, предвидими цветове, което води до спестяване на време и създаване на точни цветни проби. Предлагат се и допълнителни средства, разрешаващи точно възпроизвеждане на цветовете PANTONE®, както и функции за автоматично припокриване, целящи контрол на припокриването и регистрацията.

Вградената система за управление на цветовете ColorWise® предлага максимален контрол и точност във всички платформи, приложения и типове носители.

Максимална продуктивност

Създаден да удовлетвори и най-големите изисквания за работен поток, imagePRESS Server A3100 включва изключително бърз двуядрен процесор, който едновременно отпечатва и обработва за максимална производителност. Пълният набор инструменти за управление на заданията и инструментите за подготовка разрешават на операторите бързо и точно обработване дори на най-сложните задания. Мощната функция за създаване на брошури идва на помощ за бързо производство на професионални брошури с прегънато подшиване.

Инструментът за наслагване спомага при наслагването на задания със статични и променливи данни. Разрешават се работни потоци VDP, благодарение на изчерпателния набор от средства, които се интегрират с всички водещи в индустрията езици.

Лесният за използване интерфейс осигурява преглед на състоянието на печатната продукция в реално време, допринасящ за ускоряване на производството и намаляване на грешките.

Безопасен и сигурен

Комплектът отговарящи на индустриалните стандарти защитни функции спомага за осигуряване на поверителност на информацията.

Спецификации на продукта

ПОДДЪРЖАНИ ПРОДУКТИ

Име на продукта imagePRESS C7000VP
imagePRESS C6000VP
imagePRESS C6000

БАЗОВИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Fiery платформа QX100
Основна операционна система MS Windows XPe
Процесор Intel Xeon Dual Core
RAM памет 2Gb
Software Version 1.0
Твърд диск 2 x 250 Gb за данни
1 x 80Gb за OS
Устройство за четене от преносими носители DVD
Функции Архивиране и възстановяване: системни настройки
Актуализиране на системата v2
Проверка за актуализации на продукта
USB Media Server v2
Конвертиране на документи в MS Office Doc формат
Опция за преглед на LCD
Шифроване на критична информация
Инсталационна програма за Fiery Master v3.6

ЕЗИЦИ В ОПИСАНИЕ НА СТРАНИЦА

Функции PostScript 3:CPSI 3017, Изтегляне на поддръжка за печат на оригинален PDF v1,7, 136 инсталирани шрифта Adobe PS, поддръжка за архивиране на PS шрифтове, TIFF v6, поддръжка на PDF/X, поддръжка на оптмизирани PDF (използване на обекти PDF X (чрез свойствата на заданията)), поддръжка на двубайтови шрифтове (само CID шрифтове), поддръжка на готови цветове (във формати PS, EPS и PDF)
Инсталирани шрифтове за усъвършенстван PCL 6 / PCL 5 - 80 мащабируем PCL (Bitstream), инсталирани шрифтове за 80 мащабируем PCL (Agfa, замества Bitstream) (по избор), PCL/PostScript автоматично превключване
Технология Smart RIP

ПРОМЕНЛИВИ ДАННИ

Функции Поддръжка на VDP формати - Freeform v1 и v2,1, PPML съвместимост _v1,5_&_2,2, Creo VPS съвместимост
Поддръжка на запис и задаване на ниво на довършителните обработки - Freeform v1 и v2,1, PPML, Creo VPS, запис на информация за VDP задания
Печат на обхват на VDP запис
Определяне на дължина на записа
VDP кеширане

VDP МЕНИДЖЪР НА РЕСУРСИ

Функции Откриване на глобални обекти:
PPML
Creo VPS
Freeform v1 & v2.1

РАБОТА В МРЕЖА

Функции Автоматично превключване на протоколи
Автоматично превключване на портове
Поддръжка на отдалечен работен плот - с активен LCD
NDPS
Съвместимост с Netware (IPP, NDPS) v6.5
Novell YES сертифициране
WebJet Admin активен
Поддръжка на IP Sec
Поддръжка на SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP над SSL)
Управление на сертификати
IPv6 поддръжка
SMB
AppleTalk
TCP/IP
Статично IP
Автоматично IP - DHCP, BOOTP
Посочване и печатане (при MS)
Поддръжка на Bonjour (по-рано познато като Rendezvous) - съвместим с MacOS OS 10,4+
SNMP - SNMP v3 защита, Common Printer MIB, Наименование на SNMP общност с възможност за конфигуриране, Бутон за Вкл./Изкл. на SNMP
Порт 9100 (w/BiDi)
IPP
Имейл клиент - печат от имейл (PS/PDF), Протокол за управление времето в мрежата
EFI SDK v1.0
Поддръжка на 802.1x
MAC филтриране
IP филтриране
Блокиране на порт (филтриране)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА COLORWISE PRO

Версия V3.8
Функции Калибратор - ColorCal (чрез Autogray), ED-100 (поддръжка за стари версии), поддръжка за ES1000, X-Rite DTP 32 серия II & 41 (дистанционно, локално с GUI комплект), страница за сравнение на калибрирането, прилаане на калибриране за всички набори
Цветови редактор
Редактор на профили - Редактор на ICC профили, поддръжка на профили за сързване на устросйтва
Spot-On v1 (Pantone / HKS/ Toyo / DIC Support) - Цветови редактор за SpotOn (поддръжка за HKS / Toyo / DIC ), цветове за смяна, надпечатване на готови цветове с композитни

ЦВЕТОВЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Функции Цветови настройки: Настройки на Expert Colour - Профил на RGB източник, стил на представяне на RGB,RGB цветоотделки, симулационен профил за CMYK, симулационни методи за CMYK, съвпадане на готови цветове, печат на текст и графики само с черно, настройка за богато черно, печат с черен цвят върху текст и изображения, отпечатване на сиви нюанси само с черен цвят, профил на изхода, печат с композитен цвят върху изображения или текст (за CMYK и готови цветове, комбиниране на цветоотделки (CMYK), автоматично припокриване (фиксирано)
Настройки за изобразяване - яркост, изглаждане на изображението, качество на изображението
Калибриране за Pantone

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЯВКИ

Функции Електронно комплектоване - Електронно комплектоване в прав ред (1-N), Електронно комплектоване в обратен ред (N-1)
Изчакване на множество обработени задания за печат
Едновременно изпращане за изчакване-обработка-печат
RIP 1 печат 2
RIP по време на печат
Задания, задържани за преподредба
Печат на следващ
Обработка на следващ
Спешен печат
Насрочен печат
Отлага се при несъответствие v2
Отмяна при несъвпадение
Архивиране (чрез CWS) - в устройство с USB, в мрежа, във вътрешен твърд диск, търсене
Медиен сървър (чрез CWS) v2 - устройство с USB, CD/DVD ROM, мрежа, вътрешен твърд диск
Удостоверяване на потребител
Поддръжка на печат от USB (от компютър на локален принтер)
Защитен печат (от Fiery LCD) с търсачка
Защитено изтриване
Поддръжка на Microsoft сървър за печат - PnP от сървър за печат, печат от Fiery драйвър, терминален сървър
Поддръжка на смесен носител (поддръжка на w/VDP) - превключване на раздели, вмъкване на раздели, пренасяне на раздели в определена табла, поддръжка на интегриран преден/заден капак, табличен ПИ, профили, определени спрямо носител профили (Автоматично пренасочване на цветовете)
Booklet Maker By Copier v3,0 - Booklet Wizard By Copier, поддръжка на Perfect Binder (в зависимост от машината)
Мащабиране за пасване за печат
Бързо обединяване на документи
Отпечатан каталог - база данни с всички характеристики на всеки тип медия, каталог с хартия за импортиране / експортиране, клиентски потребителски предпочитания, профили, определени от носителя, ръчно архивиране / възстановяване
Функции Потребителски инструменти на Fiery Scan - Дистанционно сканиране на Fiery (приставка и приложение) v5,5, LCD, WebScan
Иницииране на сканиране - модифициране на изображения, базирани на Fiery (ако е възможно), поддръжка на ADF сканиране
Посока на сканиране - сканиране към пощенска кутия, сканиране към опашка за изчакване (за използване със задания за сливане/редактиране), сканиране към имейл, сканиране към интернет факс, сканиране към FTP, сканиране на местния твърд диск, сканиране към споделена папка SMB (при наличие на LCD)
Fiery Bridge v1.0
Извличане на сканиране - с twain добавка и приложение

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ

Version V3.0
Функции Поддръжка на Internet Explorer v7.0X
Поддръжка на Firefox v2.0X
Поддръжка на Safari v1.2X
Състояние
Настройка / Конфигуриране - управление на потребителско удостоверяване, настройки н архивиране и възстановяване, път до търсен файл
Изтеглени файлове - драйвери на принтери, инсталационен файл за клиентски софтуер
Връзка с WebTools (от свойствата на драйвера)
Сканиране
MyDocs - поддръжка на пощенска кутия

КОМАНДЕН ЦЕНТЪР ЗА MAC

Функции Изтегля се от WebTools
Защита (администратор, оператор, влизания като гост)
Свойства на задание v1.1
Обединяване на задания
Преглед на задание
Помощ за състояние на заданието
Намиране на файл по общи и допълнителни атрибути
Преглед на Single Fiery
Подобрения на Clear Server
Поддръжка на инструменти на ColorWise Pro (стартираща програма)
Стартира ImageViewer (активира се с опцията GA, Premium) (опция)
Изтегляне

КОМАНДЕН ЦЕНТЪР ЗА КОМПЮТЪР

Функции Съвместим с всички EFI сървъри, които текущо използват CWS v3.X
Защита (администратор, оператор, влизания като гост)
Стартиране на допълнителни инструменти - инструменти ColorWise Pro, опция EFI Impose, опция EFI Compose, EFI ImageViewer (активира се с GAPPE)
Свойства на задание v1.1
Смесени носители (свойства на заданието за страница или серия страници)
Обединяване на задания
Отхвърляния на Booklet Maker
Преглед на няколко задания
Балансиране на зареждането (ръчно) PS/PDF задания
Намиране на файл по общи и допълнителни атрибути
Преглед на много Fiery
Стил на помощните съвети
Подобрения на Clear Server
Изтегляне
Поддръжка на дистанционна настройка (WebTools 3)
Разширен регистрационен файл към задание
CWS "КакДа"
Настройка на виртуални принтери
Бързо обединяване на документи
Отпечатан каталог
Version V3.2
Функции UI с табулатор
Раздел 508 за лесна работа (за повече информация разгледайте спецификация)
Съвместим с Win 2000/2003/XP
Съвместим с Vista и WinXP 32
Поддръжка за удостоверяване на потребители
Смесени носители (свойства на заданието за страница или серия страници)
Наблюдение на заданието (състояние на изпратените от потребителя задания)
FreeForm прегледи (само PostScript)
Booklet Maker v3.0 - поддръжка на Perfect Binder (в зависимост от търсачка)
Състояние на принтера и консумативите
Водни знаци
Прехвърляне на изображение
Превключване на раздели
Шаблони на задания
Съвети

ДОБАВКИ КЪМ MAC ЦЕНТЪР ЗА ПЕЧАТ

Features Бележки по заданията
Настройки за ColorWise Expert
Прехвърляне на изображение
Централно поле
Смесени носители
Състояние на принтера

EFI "ГОРЕЩИ" ПАПКИ И ВИРТУАЛНИ ПРИНТЕРИ

EFI "горещи" папки Postscript - PS, EPS файлове
филтър PDF към PostScript
Наслагване на "горещи" папки (с опция за наслагване на EFI)
PPD отхвърляния (които съвпадат с наличния принтер)
Поддръжка на филтри
Свойства на ново задание V3
Опашки на задържане/печат/директни
Microsoft Office филтри за Hot Folders - Excel, PowerPoint, Publisher, Word
Виртуални принтери поддръжка на FTP протокол
поддръжка на LPR протокол
поддръжка на SMB протокол
с възможност за SAP/ERP печат
Наслагване във виртуален принтер (с EFI опция за наслагване)
PPD отхвърляния (които съвпадат с наличния принтер)
Отхвърляния на PPD с възможност за конфигуриране
Features Локализация s/w & OS - EFIGS (английски, френски, италиански, немски, испански), японски

ПОДДЪРЖАН ХАРДУЕР И СОФТУЕР

Опции GUI пакет (мишка, клавиатура, LCD монитор)
GUI комплект (индустриален дизайн, включително стенд,
LCD, Kbd, мишка)
Сменяем твърд диск

ПАКЕТ ЗА ГРАФИЧНО ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ FIERY

Name GAPPE
Features Неограничени разделяния
Симулиране на хартия - редактиране на симулирането на хартия
Автоматично улавяне с възможност за конфигуриране
Прогресивни
Нюанси и филтриране (в зависимост от машината) - симулиране на полутонове с честота за цвят
Софтуерна проверка
Лента за управление
Spot-On v2 - цветове за замяна
Image Viewer v1,5 - редактиране на растерни цветове, експортиране на PDF със софтуерна проверка
След стартиране
Preflight
2 цветен печат
Drivers Поддръжка за: Последваща обработка, прогресивни, контролна лента,
Симулация на хартия
Job Submission Филтри за горещи папки: DCS2 към PostScript, TIFF/IT-P1 към PostScript, 1-битов TIFF (в зависимост от машината), JPEG към PDF, TIFF6 към PDF , PDF/X preflight (PDF/X-1a, PDF/X-3), съвместимост с PDF2Go, EPS към PostScript, CT/LW към PostScript, ExportPS към PostScript Filter
Version V2.0
Features Поддръжка на Acrobat v8
Визуализация в миниатюри, раздели
Ограничение между опции за различни медии
Поддръжка на много отбелязващи табелки от вметване
Приложение на смесени носители и настройки за наслагване в едно и също задание
Откриване на страници по атрибути
Визуализация на цял екран
Поддръжка на настройка на раздели по подразбиране
Допълнително редактиране (чрез PitStop)
Раздел: определяне на текст за слушане и преглед само на текста
Настройка на атрибути на смесени носители на страница или серия страници
Вмъкване на цяло PDF задание или страници от PDF задание
Избор/Изтриване на определена серия страници
Дуплекс избор на страница
Един раздел шаблони за задание
Version V2.7
Features Демонстрационен режим
Създаване\записване на наложено задание в PDF формат
Нови Gang-Up стилове
Потребителски предпочитания за фактора по подразбиране за мащабиране
Потребителски предпочитания за PS в PDF преобразуване
Преглед на непечатаната част от листа
Опции за доставка
Настройки за печатане на предна/задна корица
Дефиниция за смесени носители
VDP наслагване - усъвършенствана с по-бърза визуализация и произволен номер на запис
Поддръжка на Acrobat
Поддръжка на Booklet Maker - повторяем печат на брошури
Поддръжка на Perfect Binder (в зависимост от търсачката)
Поддръжка на Duplo offline finisher (в зависимост от търсачката)
Вмъкване на персонализиран текст за празни страници
 • bvseo_sdk, net_sdk, 2.3.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 172ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 2.3.0.0
 • CLOUD, getReviews, 31ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;