За офиса

Canon imagePASS-A1

Контролери за цветен печат и RIP

imagePASS A1

Canon imagePASS-A1

Допълнителна информация

imagePASS A1 е разработен за серията imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO на Canon, предназначена за нискотиражно производство и е идеалното средство за потребители, изискващи истински Adobe PostScript възможности и функции за високоскоростно растеризиране с изключително мощен контрол на цвета,

Ползи

 • Вграден контролер за серията imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO
 • Интелигентна обработка, включваща растеризиране и едновременно изпълнение на печат.
 • Богат контрол на цвета
 • Мощно и същевременно интуитивно управление

Подробни характеристики

imagePASS B1 е разработен за серията imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO на Canon, предназначен е за нискотиражно производство и е идеалното средство за потребители, изискващи истински Adobe PostScript възможности и функции за високоскоростно растеризиране с изключително мощен контрол на цвета,

Нива на висока производителност

Благодарение на процесора си Intel Core Duo T2500 с тактова честота 2,0 GHz и до 1GB RAM, imagePASS A1 предлага бързи скорости на обработка и поддръжка на широк кръг файлови формати, обхващащи разнообразието от данни, създавани при цифровото производство на цветна продукция.

Технологията SmartRIP 2 използва изключително интелигентни функции за обработка, за да подобри производителността при растеризацията, като осигурява максимална плавност на линиите и отчетливост на текста при висока разделителна способност. Мощните възможности за едновременно извършване на няколко задачи също осигуряват възможността imagePASS A1 да разтеризира едно задание за печат, същевременно обработвайки друго, за постигане на рекордни скорости на работа при кратки срокове.

Смайващо качество

Задачите за предпечат се подпомагат от функционалните възможности на ColorWise 3. Тази система от ново поколение за управление на цвета съдържа разнообразни функции за контрол на цвета - от калибрирането до управлението на ICC профили - както и за обработка на точни (spot) цветове и по-прецизна обработка за печат. Когато даден файл съдържа комбинация от CMYK и RGB данни, е невъзможно да контролирате всеки тип данни отделно.

Изключителни инструменти за контрол на документите

Предоставената заедно с imagePASS A1 Command Workstation 5 превръща нискотиражното производство в по-интуитивен и гъвкав от всякога процес. Тя позволява централизирано управление на заданията, свързване със сървърите в мрежата и постигане на оптимални резултати, способстващи за повишена производителност. Удобният за потребителите интерфейс включва възможности за плъзгане и пускане, благодарение на което даже операторите с начални познания могат с лекота да управляват сложни работни потоци.

Поддържа се и функцията "горещи папки", позволяваща плъзгане и пускане на файлове в папки с предварително зададени настройки, благодарение на което пестите време, най-вече при обработката на комплексни задания.

Спецификации на продукта

ПОДДЪРЖАНИ ПРОДУКТИ

Име на продукта imageRUNNER C9060 PRO & C9070 PRO

БАЗОВИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Fiery платформа Платформа EFI W20
Процесор T2500 2,0GHz
RAM памет 512Mb (надстройка до 1Gb)
Твърд диск 3,5 инча, 80GB, SATA
Ethernet port to LAN 1000/100/10Mb

ЕЗИЦИ В ОПИСАНИЕ НА СТРАНИЦА

Функции FIERY SYSTEM 8,0e:
PostScript 3 (CPSI)
Инсталирани 136 Adobe PS шрифта
Поддръжка на архивиране на PS шрифтове
TIFF v6 PDF/X
Поддръжка за оптимизирани PDF
PDF/X поддръжка
Поддръжка на двубайтови шрифтове (само CID шрифтове)
Поддръжка за готови цветове (за формати PS, EPS и PDF)
PCL 6 (PCL XL)
80 Agfa шрифтове (за смяна на Bitstream)
PCL/PostScript автоматично превключване
Технология SmartRIP 2

ПРОМЕНЛИВИ ДАННИ

Функции Формати
Freeform v1
Разширена Freeform (FreeForm 2.1)
Поддръжка на запис и задаване на ниво на оформление
Freeform v1
Разширена Freeform (FreeForm 2.1)
Печат на обхват на VDP запис
VDP наслагване (изисква EFI Impose)
FreeForm 1дължина на запис

РАБОТА В МРЕЖА

Функции Автоматично превключване на протоколи
Автоматично превключване на портове
Поддръжка за IPv6 и сертифициране на емблеми
Поддръжка за IP Sec
Netware
Сертифициране по Novell YES
Поддръжка на SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP през SSL)
NDS
Съвместимост с Netware 6
(IPP, печат през шлюз NDPS, посочване и печат)
SMB
AppleTalk
TCP/IP
Статично IP
Автоматично IP
DHCP
BOOTP
Посочване и печат
SNMP (общ принтер MIB, SNMP име в общността с възможност за конфигуриране, възможност за вкл./изкл. на SNMP , v3 поддръжка)
Порт 9100 (w/BiDi)
IPP
Имейл клиент
Печат през имейл (PS/PDF/TIFF)
Следене на имейл порта
EFI SDK v1.0
IP филтриране
Блокиране на порт (филтриране)
SNTP
IPv4
IPv6
LDAP удостоверяване на потребители
Standard/ Optional Опционално
Features Демонстрационен режим
Създаване/записване на наложено задание в PDF формат
Нови Gang-Up стилове
Потребителски предпочитания за фактора по подразбиране за мащабиране
Потребителски предпочитания за PS в PDF преобразуване
Преглед на непечатаната част от листа
Опции за доставка
Настройки за печатане на предна/задна корица
Дефиниция за смесени носители
Поддръжка на Acrobat
Вмъкване на персонализиран текст за празни страници

ИНСТРУМЕНТИ ЗА COLORWISE PRO

Функции Калибратор
ColorCal
с Автоматично сиво
Поддържани измервателни устройства:
GretagMacbeth Eye-One
X-Rite DTP 32 & 41
X-Rite DTP 32 II & 41 II
Страница за сравняване на калибрирането
Цветови редактор
Мениджър на профили
Редактиране на профили
Поддръжка на профили на мастило на устройството
Цветова настройка
Spot-On
Поддръжка на опцията за наситено черно
ICC профили
v.4.2 поддръжка
Визуална обратна връзка при калибриране
Единична шарка ColorCal

ЦВЕТОВЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Функции RGB
Профил на източника
Стил на представяне
RGB разделяне
Профил на CMYK симулация
Методи на CMYK симулация
Съвпадане на готови цветове
Черен текст и графика
Опция за богато черно
Надпечатване в черно
Комбиниране на цветоотделките (CMYK)
Изглаждане на изображението
Автоматично припокриване на цветовете
Цветови редактор на SpotOn (w/HKS/Toyo
и поддръжка за DIC)
Качество на текст/графика
Печатане на сивото като черно
Композитно надпечатване на CMYK
Единична шарка ColorCal
Калибриране за Pantone
Поддръжка за Pantone GOE
Настройки за изглаждане на изображението

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЯВКИ

Функции Електронно колиране
Независимо от приложенията електронно колиране във възходящ ред (1-N)
Независимо от приложенията електронно колиране в низходящ ред (N-1)
Изчакване на множество обработени задания за печат
Едновременно изпращане за изчакване-обработка-печат
RIP1 - PRINT2
RIP with PRINT
Отмяна при несъвпадение
Архивиране (чрез CWS)
Към мрежа
Към вътрешния твърд диск
Търсене
Fiery USB Media Server v2
Отпечатване от член (управление по ИД на отдел) - защитено
Защитено изтриване
Поддръжка на Microsoft сървър за печат
PnP от сървър за печат
Печат от драйвер Fiery
Терминален сървър
Поддръжка на смесени носители
Превключване на раздели
Поддръжка на интегрирана задна/предна корица
Табличен ПИ
Определени спрямо носител профили (Автоматично пренасочване на цветовете)
Booklet Maker
Каталог на хартиите (база данни с всички характеристики на отделните типове носители, каталог за импортиране/експортиране на хартии, потребителски предпочитания на програмата-клиент, дефинирани от носителя профили, ръчно възстановяване от архивно копие)
Мащабиране за пасване за печат
Подобрения на регистъра за задания
Функции Потребителски инструменти Fiery Scan
Дистанционно сканиране с Fiery (приставка и приложение) LCD
WebScan
Иницииране на сканиране
Поддръжка на ADF сканиране
Дестинация на сканиране
Сканиране към пощенската кутия
Сканиране към опашката на задържаните задания
(за използване с опцията за сливане/редактиране на задания)
Сканиране към имейл
Сканиране към интернет факс
Сканиране към FTP
Сканиране към локален твърд диск
Извличане на сканираното изображение
Чрез приставка twain и приложение (подобрение)
Fiery Bridge

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ

Функции Home (състояние на Fiery и възможности на продуктово ниво)
Печат (подаване на задания)
Инсталиране (изтегляне на драйвера)
Сканиране (извличане на задание за сканиране)
Конфигуриране (опции за настройка)
Изтегляне
Настройки за архивиране и възстановяване
Документи
Инструмент за управление на потребителското удостоверяване
Поддръжка за Explorer, FireFox, Safari
MyDocs (поддръжка на пощенска кутия)

КОМАНДЕН ЦЕНТЪР ЗА MAC

Функции Съвместим с MacOS OS 10.2.8 или по-нов
Изтегля се от WebTools
Защита (администратор, оператор, влизания като гост)
Свойства на заданието
Обединяване на задания
Преглед на задание
Смесени носители (свойства на заданието за страница или серия страници)
Помощ за състояние на заданието
Намиране на файл по общи и допълнителни атрибути
Поддръжка на Booklet Maker v2
Поддръжка на Image Shift
Преглед на Single Fiery
Обединяване на задания
Подобрения на Clear Server
Поддръжка на инструменти на ColorWise Pro (стартираща програма)
Изтегляне
Подобрена функция за намиране
Онлайн помощ

КОМАНДЕН ЦЕНТЪР ЗА WINDOWS

Features Съвместимост с всички сървъри EFI,
използващи в момента CWS v4,X
Защита (администратор, оператор, влизания като гост)
Стартиране на допълнителни инструменти
Инструменти на ColorWise Pro
Опция за EFI наслагване
Свойства на заданието
Смесени носители (свойства на заданието за страница или серия страници)
Обединяване на задания
Отхвърляния на Booklet Maker
Преглед на няколко задания
Балансиране на зареждането (ръчно) PS/PDF задания
Намиране на файл по общи и допълнителни атрибути
Преглед на много Fiery
Стил на помощните съвети
Подобрения на Clear Server
Изтегляне
Подобрения на регистъра за задания
Настройка на виртуални принтери
Каталог на хартиите
Функции Win 2000/2003/XP
Съвместимост с Vista и WinXP 32 и 64
Mixed Media v.1.x (свойства на заданието за страница или серия страници)
Наблюдение на заданието (състояние на изпратените от потребителя задания)
FreeForm прегледи (само PostScript)
Booklet Maker
Подобрения на водните знаци
Прехвърляне на изображение
Шаблони на задания
Mac Print Center приставки за OS 10,2+
Бележки по заданията
Състояние на принтера
ColorWise настройки
Прехвърляне на изображение
Поддръжка за удостоверяване на потребители
Features Secure Erase v1
Кодиране за пароли и поверителни данни
LDAP удостоверяване на потребители
Парола на пощенската кутия

EFI "ГОРЕЩИ" ПАПКИ И ВИРТУАЛНИ ПРИНТЕРИ

EFI "горещи" папки Поддръжка за Win 2000/2003/XP
Поддръжка за OS 10,2+
Postscript
PS,EPS файлове
PDF
Tiff 6
Наслагване (с опцията EFI)
PPD отхвърляния (които съвпадат с наличния принтер)
Показване на Unidriver PPD отхвърляне на ПИ
Опашки на задържане/печат/директни
Филтри на Microsoft Office за "горещи" папка - Excel, PowerPoint, Publisher, Word
Филтри: PDF 1,6, поддръжка за едновременно използване на различни типове носители (само за версии с Windows)
Виртуални принтери Виртуални принтери
Options EFI Impose v2,7
GretagMacbeth Eye-One
Secure Erase v1,1
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 109ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getReviews, 0ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;