Canon ColorPASS GX-300

ColorPASS GX-300

Предназначен за приложения за печат по заявка, ColorPASS GX-300 е високопроизводителен сървър за серията imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO.

Ползи

  • Най-съвременен сървър за висока производителност
  • Интелигентна обработка с RIP по време на печат
  • Разширено управление на цветовете
  • Мощно и същевременно действие
  • Пакет за графично художествено оформление Premium Edition (опция)
  • Поддръжка за отпечатване на разнообразни данни

Подробни характеристики

Разгледайте по-подробно Canon ColorPASS GX-300

Високи нива на производителност


ColorPASS GX-300 използва най-съвременна технология за осигуряване на изключително бърза обработка и поддържа множество файлови формати, с разнообразни данни, генерирани по цифров път за обработка на цветовете.

SmartRIP 2 технологията си служи с интелигентни способи за обработка с цел повишаване на RIP производителността и създаване на възможно най-плавни редове и ясен текст при висока резолюция. Възможностите за едновременно обработка на множество задания гарантира също, че ColorPASS GX-300 може едновременно да печата дадено RIP задание за печат и същевременно да обработва друго с оглед на това да постигне най-оптимално удовлетворение на крайния срок.

Невероятно качество


Заданията за предпечат са подпомогнати от ColorWise 3. Тази система за управление на цветовете от следващо поколение, от калибриране до управление на ICC, както и точкова обработка и по-обхватна обработка при печат. Ако даден файл съдържа смес от CMYK и RGB данни, възможно е да управлявате всеки тип данни поотделно.

Инструменти за качествено управление на документи


Командната работна станция 5, доставена с вашия ColorPASS GX-300 прави създаването на светлина по-интуитивно и гъвкаво от всякога. Тя дава възможност за централизирано управление на задания, свързване със сървъри в мрежата и постига оптимални резултати за повишена производителност. Интерфейсът, ориентиран към потребителя, представя изключителни възможности за плъзгане и пускане; което означава, че дори оператори с ограничени умения могат да управляват безпогрешно сложни задания.

Поддържат се и "горещи" папки, които позволяват заданията да бъдат плъзгани и пускани в папки с предварително определени настройки, пестейки време - особено когато се обработват по-сложни задачи. Потоците за отпечатване на разнообразни данни могат да бъдат генерирани и посредством поддръжка на всички технически стандартизирани формати.

Спецификации на продукта

Научете повече за Canon ColorPASS GX-300, неговите функции и какво може да прави.