За офиса

Canon ColorPASS GX-300

Контролери за цветен печат и RIP

ColorPASS GX-300

Canon ColorPASS GX-300

Допълнителна информация

Предназначен за приложения за печат по заявка, ColorPASS GX-300 е високопроизводителен сървър за серията imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO.

Ползи

 • Най-съвременен сървър за висока производителност
 • Интелигентна обработка с RIP по време на печат
 • Разширено управление на цветовете
 • Мощно и същевременно действие
 • Пакет за графично художествено оформление Premium Edition (опция)
 • Поддръжка за отпечатване на разнообразни данни

Подробни характеристики

Контролерът за печат ColorPASS GX-300 е високопроизводителен сървър, предназначен за приложения за интензивно печатане по заявка и в случаи, в които се изискват специфични възможности за поддръжка. Създаден е с цел постигане на оптимални резултати с помощта на серията на Canon imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO.

Високи нива на производителност

ColorPASS GX-300 използва най-съвременна технология за осигуряване на изключително бърза обработка и поддържа множество файлови формати, с разнообразни данни, генерирани по цифров път за обработка на цветовете.

SmartRIP 2 технологията си служи с интелигентни способи за обработка с цел повишаване на RIP производителността и създаване на възможно най-плавни редове и ясен текст при висока резолюция. Възможностите за едновременно обработка на множество задания гарантира също, че ColorPASS GX-300 може едновременно да печата дадено RIP задание за печат и същевременно да обработва друго с оглед на това да постигне най-оптимално удовлетворение на крайния срок.

Невероятно качество

Заданията за предпечат са подпомогнати от ColorWise 3. Тази система за управление на цветовете от следващо поколение, от калибриране до управление на ICC, както и точкова обработка и по-обхватна обработка при печат. Ако даден файл съдържа смес от CMYK и RGB данни, възможно е да управлявате всеки тип данни поотделно.

Инструменти за качествено управление на документи

Командната работна станция 5, доставена с вашия ColorPASS GX-300 прави създаването на светлина по-интуитивно и гъвкаво от всякога. Тя дава възможност за централизирано управление на задания, свързване със сървъри в мрежата и постига оптимални резултати за повишена производителност. Интерфейсът, ориентиран към потребителя, представя изключителни възможности за плъзгане и пускане; което означава, че дори оператори с ограничени умения могат да управляват безпогрешно сложни задания.

Поддържат се и "горещи" папки, които позволяват заданията да бъдат плъзгани и пускани в папки с предварително определени настройки, пестейки време - особено когато се обработват по-сложни задачи. Потоците за отпечатване на разнообразни данни могат да бъдат генерирани и посредством поддръжка на всички технически стандартизирани формати.

Спецификации на продукта

ПОДДЪРЖАНИ ПРОДУКТИ

Име на продукта imageRUNNER ADVANCE C9060 PRO & C9070 PRO

БАЗОВИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Fiery платформа PRO80
Основна операционна система System 8, версия 2
Процесор E8400 2 x 3,0GHz
RAM памет 2Gb
Твърд диск 160Gb данни
Устройство за четене от преносими носители DVD/CD RW
Функции Настройки за архивиране и възстановяване
Системна актуализация
Проверка за актуализации на продукта
Сървър за USB носители (преобразуване на документи на MS Office
възможност за превъртане на LCD)
Главен инсталатор за Fiery

ЕЗИЦИ В ОПИСАНИЕ НА СТРАНИЦА

Функции PostScript 3 (Изтегляне на поддръжка за печат на оригинален PDF v1,7, 136 инсталирани шрифта Adobe PS, поддръжка за архивиране на PS шрифтове, TIFF v6, поддръжка на PDF/X, използване на обекти PDF X (чрез свойствата на заданията), поддръжка на двубайтови шрифтове (само CID шрифтове), поддръжка на готови цветове (във формати PS, EPS и PDF))
Технология Smart RIP

ПРОМЕНЛИВИ ДАННИ

Функции Поддръжка за VDP формати (Freeform v1 и v2,1,съвместимост с PPML (v2,2) и сертификация PODi, съвместимост с Creo VPS)
Поддръжка за запис и задаване на ниво на довършителните работи (Freeform v1 и v2,1, PPML (опция), Creo VPS (опция))
Печат на обхват записи VDP (дефиниране на дължината на записа)

VDP МЕНИДЖЪР НА РЕСУРСИ

Функции Разпознаване на глобални обекти
PPML
Creo VPS
Freeform v1 и v2,1

РАБОТА В МРЕЖА

Функции Автоматично превключване на протоколи
Автоматично превключване на портове
Поддръжка на отдалечен работен плот - с активен LCD
NDS
Съвместимост с NetWare 6,5 (включва iPrint)
Novell YES сертифициране
WebJet Admin активен
Поддръжка на IP Sec
Поддръжка за SSL (IPP през SSL, LDAP през SSL)
Управление на сертификати
Поддръжка за IPv6
SMB
AppleTalk
TCP/IP
Статичен IP (Автоматичен IP DHCP, BOOTP)
Посочване и печат за MS (Win 2000/2003/XP)
Поддръжка за Bonjour (преди Rendezvous) - съвместимост с MacOS OS 10,4 и следващи версии
SNMP (Защита SNMP v3, общ принтер MIB, SNMP име за общността с възможност за конфигуриране, възможност за вкл./изкл. на SNMP)
Порт 9100 (w/BiDi)
IPP
Имейл клиент (печат през имейл (PS/PDF))
Протокол "Network Time"
EFI SDK v2,x
Поддръжка на 802.1x
MAC филтриране
IP филтриране
Блокиране на порт (филтриране)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА COLORWISE PRO

Версия V3.7
Функции Калибратор (ColorCal (w/Autogray), X-Rite DTP 32 Series II & 41 - дистанционно/локално с комплект FACI, страница за сравнение на калибрирането, прилагане на калибриране към всички набори)
Цветови редактор
Управление на ICC профили (редактиране на профили, поддръжка на профили за свързване на устройства)
Spot-On (Pantone / HKS / Toyo / DIC support) - HKS, DIC, цветови профили за мастила Toyo (активират се при Spot-On), цветове за замяна (активират се със Spot-On), печат с композитен цвят върху готови цветове)

ЦВЕТОВЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Функции Цветови настройки: Настройки на Expert Colour (Профил на RGB източник, стил на представяне на RGB,RGB цветоотделки, симулационен профил за CMYK, симулационни методи за CMYK, съвпадане на готови цветове, печат на текст и графики само с черно, настройка за богато черно, печат с черен цвят върху текст и изображения, отпечатване на сиви нюанси само с черен цвят, профил на изхода, печат с композитен цвят върху изображения или текст (за CMYK и готови цветове, комбиниране на цветоотделки (CMYK), автоматично припокриване (фиксирано))
Настройки на изображението: яркост, изглаждане на изображението
Калибриране за Pantone
Поддръжка за Pantone GOE

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЯВКИ

Функции Електронно колиране (електронно колиране във възходящ ред (1-N), електронно колиране в низходящ ред (N-1)
Изчакване на множество обработени задания за печат
Едновременно изпращане за изчакване-обработка-печат
Смяна на наредбата на задържани задания
Обработка на следващ
Печат на следващ
Бързо отпечатване
Насрочен печат
Suspend on Mismatch
Cancel On Mismatch
Архивиране (чрез CWS) (към USB устройство, към мрежа, към вътрешен твърд диск, търсене)
Сървър на носители (чрез CWS) (USB устройство, CD/DVD ROM, мрежа, вътрешен твърд диск)
Удостоверяване на потребител
Защитен печат (от Fiery LCD)
Защитено изтриване
Поддръжка на Microsoft сървър за печат
Печат на член
Поддръжка за Microsoft Print Server (PnP от печатен сървър, печат от драйвер на Fiery, терминален сървър)
Поддръжка на едновременно използване на различни типове носители (при VDP поддръжка) (преместване на полето за подвързване, вмъкване на поле за подвързване (активира се от страницата за опции на продукцията), отстраняване на полета за подвързване в отделна тава, интегрирана поддръжка за предна/задна корица, потребителски интерфейс за таблици, дефинирани от носителите профили (автоматично назначаване на цветовете)Booklet Maker, съветник за създаване на брошури, поддръжка за Perfect Binder (в зависимост от машината))
Мащабиране за оформяне на отпечатъка
Бързо обединяване на документи
Каталог на хартиите (база данни с всички характеристики на отделните типове носители, каталог за импортиране/експортиране на хартии, потребителски предпочитания на програмата-клиент, дефинирани от носителя профили, ръчно архивиране/възстановяване)
Функции Потребителски инструменти на Fiery Scan (Дистанционно сканиране на Fiery (приставка и приложение) v5,5, LCD)
Старт на сканирането - поддръжка за сканиране от ADF,посока на сканиране (сканиране към пощенска кутия, сканиране към опашка за изчакване (за използване със задания за сливане/редактиране, сканиране към имейл сканиране към интернет факс, сканиране към FTP, сканиране на местния твърд диск)
Извличане на сканиране - с twain добавка и приложение
сканиране към споделена папка SMB

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ

Функции Поддръжка за Internet Explorer v7,0
Поддръжка за Firefox v2,0
Поддръжка за Safari v3,0
Състояние
Настройка / конфигуриране (Управление на потребителските пълномощия, настройки за архивиране и резервно копиране)
Изтегляния (принтерни драйвери, инсталатор на софтуер-клиент)
Път за търсене на файлове
Връзка с WebTools (от свойствата на драйвера)
Сканиране
MyDocs (поддръжка на пощенска кутия)

КОМАНДЕН ЦЕНТЪР ЗА MAC

Функции Изтегля се от WebTools
Защита (администратор, оператор, влизания като гост)
Свойства на заданието
Обединяване на задания
Преглед на задание
Помощ за състояние на заданието
Намиране на файл по общи и допълнителни атрибути
Преглед на Single Fiery
Подобрения на Clear Server
Поддръжка на инструменти на ColorWise Pro (стартираща програма)
Стартира ImageViewer (активира се с опцията GA, Premium) (опция)
Изтегляне

КОМАНДЕН ЦЕНТЪР ЗА КОМПЮТЪР

Функции Съвместимост с всички сървъри EFI, използващи в момента CWS v4,X
Защита (администратор, оператор, влизания като гост)
Стартира допълнителни инструменти - инструменти ColorWise Pro, опция EFI Impose (опция), опция EFI Compose (опция), стартира ImageViewer v1,1 – активира се с опцията GA, (опция) свойства на заданията v1,1
Смесени носители (свойства на заданието за страница или серия страници)
Обединяване на задания
Отхвърляния на Booklet Maker
Преглед на няколко задания
Смяна на реда на заданията (на задържаните задания)
Балансиране на зареждането (ръчно) PS/PDF задания
Намиране на файл по общи и допълнителни атрибути
Преглед на много Fiery
Функции Основаващ се на раздели потребителски интерфейс
Възможност за използване на Section 508 (за подробности вижте спецификациите)
Съвместимост с Win 2000
Съвместимост с Win 2003 32 и 64bit
Съвместимост с Win Vista 32 и 64bit
Поддръжка за удостоверяване на потребители
Смесени носители (свойства на заданието за страница или серия страници)
Управление на носителите (в зависимост от машината)
Наблюдение на заданието (състояние на изпратените от потребителя задания)
FreeForm прегледи (само PostScript)
Booklet Maker v3,0
Състояние на принтера и консумативите
Водни знаци
Прехвърляне на изображението
Превключване на раздели
Шаблони на задания
Съвети

EFI ДРАЙВЕР MACINTOSH

Функции EFI Fiery драйвер (Macintosh)
PS
Основаващ се на раздели потребителски интерфейс
Поддръжка за удостоверяване на потребители
Смесени носители (свойства на заданието за страница или серия страници)
Управление на носителите (в зависимост от машината)
FreeForm прегледи (само PostScript)
Booklet Maker v3.0
Състояние на принтера и консумативите
Водни знаци
Прехвърляне на изображението
Предварителни настройки

EFI "ГОРЕЩИ" ПАПКИ И ВИРТУАЛНИ ПРИНТЕРИ

EFI "горещи" папки Postscript - PS, EPS файлове
филтър PDF към PostScript
Наслагване (при използване на опцията EFI Impose (опция)
PPD отхвърляния (които съвпадат с наличния принтер)
Поддръжка на филтри
Свойства на нови задания
Опашки на задържане/печат/директни
Microsoft Office филтри за Hot Folders - Excel, PowerPoint, Publisher, Word
Виртуални принтери поддръжка на FTP протокол
поддръжка на LPR протокол
поддръжка на SMB протокол
с възможност за SAP/ERP печат
Наслагване на виртуален принтер (при използване на опцията EFI
(опция)
PPD отхвърляния (които съвпадат с наличния принтер)
Отхвърляния на PPD с възможност за конфигуриране

ПОДДЪРЖАН ХАРДУЕР И СОФТУЕР

Опции GUI обзавеждане (индустриален дизайн, включително стойка,
LCD, клавиатура, мишка)
Сменяем твърд диск
Съвместим с JDF конектор
Съвместимост с централен Fiery
Защитено изтриване
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 354ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getReviews, 4ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;