Océ ColorWave 300 2nd edition

Océ ColorWave 300 2nd edition

Копирайте, отпечатвайте и сканирайте цветно и черно-бяло с този широкоформатен принтер. Второто издание на Océ ColorWave 300 добавя продуктивна функция към доказаната концепция Océ ColorWave 300. Широкоформатният, многофункционален принтер Océ ColorWave 300 спестява място на пода благодарение на своя вграден цветен скенер. Уникалната горна тава за хартия подрежда перфектно широкоформатни документи точно върху системата. Мощният контролер без усилие обработва всички цветни и черно-бели задачи, свързани с техническа документация. Направете прехода заедно с широкоформатния принтер Océ ColorWave 300.

Ползи

  • Спестете място на пода с един компактен широкоформатен принтер за всички цветни и черно-бели задачи
  • Спестете време за колиране и място на пода с уникалната горна тава за хартия за стековане на широкоформатни документи върху системата.
  • Елиминирайте отпадъците и дефектните копия. Océ Image Logic гарантира точни резултати от първия път при широкоформатно цветно сканиране и копиране
  • Увеличете производителността чрез бързата обработка на файлове на всички файлови формати: HP-GL/2, DWF, JPEG, PDF и много повече
  • Повече производствена мощ с вградения финишър за сгъване – пълно или ветрилообразно

Подробни характеристики

Разгледайте по-подробно Océ ColorWave 300 2nd edition

Едно за всичко: широкоформатна копирна машина, цветен плотер и скенер


Отпечатвайте, копирайте и сканирайте всички ваши цветни и черно-бели широкоформатни документи с една система. Широкоформатният принтер Océ ColorWave 300 лесно обработва всички файлови формати, включително HP-Gl/2, PDF, DWF и JPEG. Един лесен, интуитивен потребителски панел управлява всички функции. Доказаните технологии Océ Image Logic и Océ Dynamic Switching гарантират точни резултати от първия път. Отпечатването и сканирането с USB памет ви дава още повече гъвкавост.

Едно устройство, което спестява: намалява мястото на пода и разходите


Пести място на пода, както и разходи, като заменя отделните широкоформатни копирни машини, плотери и скенери с един-единствен широкоформатен принтер както за цветно, така и за черно-бяло отпечатване. Не е необходим допълнителен плот благодарение на разположения отгоре широкоформатен стакер. Намалява времето и разходите за труд чрез директно добавяне на устройство за сгъване, гарантирайки последователно качество на продукцията. Работата с широкоформатно многофункционално устройство намалява парите, свързани с консумативи, и ограничава необходимата ИТ поддръжка.

Едно устройство за бъдещето: развийте бизнеса си


Направете така, че вашата фирма да се откроява, и увеличете конкурентното си предимство, като добавите черно-бяло или цвят, за да подобрите качеството на широкоформатните документи. Тази система осигурява лесната употреба и ефективността на документопотока на черно-бяла система Océ и гъвкавостта на цветен плотер. Отпадъците се елиминират чрез използването на автоматично разпознаване на оригинал и формат на носителя и функции за позициониране на изображението, за да се избегне грешен печат. Вашата работна среда не се влияе от озон, прах или миризми. Нещо повече, можете да намалите текущата консумация на електричество на вашата широкоформатна копирна машина с поне 50% в сравнение с широкоформатна LED копирна машина и цветен плотер.

Компактна конфигурация за обработка на широкоформатни документи


Многофункционалният принтер Océ ColorWave 300 включва цялостни функции за всички ваши широкоформатни цветни и черно-бели задачи:
Стандартно 2 ролки
Вграден цветен скенер за сканиране и копиране на цветни и черно-бели документи
Един централен цветен потребителски панел с USB памет за удобно управление на всички функции
Мощна обработка на файлове за увеличаване на производителността за час

Предлага се в 4 конфигурации:


Océ ColorWave 300 R, включва компактна тава за подаване с достъп отпред. Оптимална конфигурация за колиране на единични копия
Océ ColorWave 300 T, включва тава за подаване и спестяваща място горна тава за хартия. Идеална конфигурация за перфектно стековане (налично скоро)
Océ ColorWave 300 с вграден Océ estefold 2400 - вграден финишър за ветрилообразно сгъване
Océ ColorWave 300 с вграден Océ estefold 43xx - вграден финишър за пълно сгъване

Вграден контролер PowerM с Windows XP Embedded


Мощният вграден контролер PowerM бързо обработва всички файлови формати – HP-GL/2, PDF, JPEG, DWF и много повече – и големи файлове, без да се жертва скоростта. Едновременният печат, копиране, сканиране и обработка на файлове гарантира максимална производителност.

Спецификации на продукта

Научете повече за Océ ColorWave 300 2nd edition, неговите функции и какво може да прави.