ONYX Advantage Спецификации

Сигурност

Знаете, че винаги ще разполагате с най-новите технологии от ONYX


Винаги имате достъп до най-новите разработки

Спокойствие

Знаете, че имате достъп до нови драйвери за принтери, нови характеристики и функции на продуктите, както и обучение за продуктите, включени в договорната цена


Избегнете непредвидените разходи и защитете инвестициите си

Стойност

Удивителна стойност в сравнение със закупуването на функции и услуги поотделно


Достъп до надстройки, версии и издания на софтуера ONYX


Достъп до нови и по-стари драйвери за принтери*


Достъп до видеоуроци по заявка от ONYX за обучение за продуктите и поддръжка на приложенията