Océ Wide Format Printer Drivers

Océ Wide Format Printer Drivers

Océ WPD е нашият предпочитан драйвер, когато става въпрос за печат чрез широкоформатни принтери Océ от Windows приложения.

Ползи

  • Автоматизирано поведение с настройки на шаблони по подразбиране и според желанията на потребителя
  • Постоянна обратна връзка за статуса и наличието на хартия и тонер в принтера
  • Лесно инсталиране чрез Océ Connect Assistant и автоматично разпознаване на принтера
  • Лесно разгръщане на конфигурации с шаблони и споделени потребителски формати
  • Оптимална обработка на данни за бърз достъп до приложения позволява да се върнете към работата по-бързо
  • Изчистен и модерен потребителски интерфейс с всички функции, достъпни директно от главния екран

Подробни характеристики

Разгледайте по-подробно Océ Wide Format Printer Drivers

Намалява хартиените отпадъци чрез правилно отпечатване от първия път


Преглед на точното позициониране на изображението върху печатния носител чрез интерактивен преглед на дисплея
Преглед за несъответствие между изображението и печатния носител
Онлайн информация за налични хартиени носители

Напасване към последния работен процес


Проверка и регулиране на печатното оформление страница по страница за многостранични PDF документи
Отпечатване само на желаното изображение с автоматичната функция за изрязване
Проследяване на разпечатки чрез вградената функция за отчетност

Драйвери за широкоформатни принтери за различни среди


Océ драйвер за Adobe PostScript Level 3
В допълнение към Océ WPD предлагаме също и драйвер Adobe PostScript Level 3 за печат от Apple Macintosh. Този драйвер е проектиран да управлява всички принтери Océ TDS, TCS, ColorWave и PlotWave.

Océ WPD1 за Windows


Първо поколение драйвер за широкоформатни принтери Océ, проектиран за управление на всички принтери Océ TDS, TCS, ColorWave и PlotWave, както и на по-стари модели широкоформатни принтери Océ.

Océ WPD2 за Windows


Следващо поколение драйвер за широкоформатни принтери Océ, проектиран да работа с принтери PlotWave 300, Océ PlotWave 350, Océ ColorWave 300, Océ ColorWave 550, Océ ColorWave 600 и Océ ColorWave 650.

Сертификации


Оптимизиран за печат от AutoCAD® и AutoCAD приложения
"Съвместим с Windows 7" на Microsoft
"Сертифициран за Windows Server R2 2008" на Microsoft
"Сертифициран за Windows Server 2008" на Microsoft
Сертификат "Работи с Vista" на Microsoft
Разработен за Windows XP
Разработен за Windows 2003 Server
Тестван и одобрен от Novell