Относно приложението Canon Mobile Scanning MEAP

Приложението Canon Mobile Scanning MEAP (оттук нататък наричано "този продукт") е MEAP приложение, което поддържа сканиране на данни чрез imageRUNNER ADVANCE в мобилно устройство.
Можете да конфигурирате настройките за сканиране и да сканирате от мобилно устройство, като свържете този продукт и приложението Canon PRINT Business за мобилни устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да използвате този продукт, трябва преди това да инсталирате Canon PRINT Business в мобилното си устройство. Можете да изтеглите най-новата версия на Canon PRINT Business от App Store.

Как да инсталирате този продукт

Има два метода "Автоматично инсталиране чрез свързване към доставящ сървър (препоръчително)" и "Ръчно инсталиране чрез SMS (Service Management Service)". За всеки метод имате нужда от администраторски достъп до многофункционалното устройство.

Автоматично инсталиране чрез свързване към доставящ сървър (препоръчително)

b_meap_flow_deliver_C

Въвеждането на номер за достъп до лиценз от сензорния дисплей на многофункционалното устройство или Remote UI свързва многофункционалното устройство с доставящия сървър чрез интернет и автоматично инсталира този продукт.

За подробности относно номера за достъп до лиценз и метода за инсталиране вижте следното.

Инсталиране на приложението Canon Mobile Scanning MEAP (доставено в комплекта)

Ръчно инсталиране чрез SMS (Service Management Service)

b_meap_flow_manual_C

Изтеглете файловете с данни на този продукт от уебстраницата на Canon в компютър и след това инсталирайте файловете в многофункционалното устройство чрез SMS.

За подробности относно изтеглянето на файловете и метода за инсталиране вижте следното.

Инсталиране на приложението Canon Mobile Scanning MEAP (ръчно)

Процедура по сканиране

Сканирайте чрез мобилното устройство, след като стартирате този продукт от сензорния дисплей на многофункционалното устройство.
Можете да конфигурирате настройките за сканиране и да получавате сканирани данни чрез приложението за мобилно устройство Canon PRINT Business.
За подробности относно процедурата по сканиране чрез този продукт от устройство imageRUNNER ADVANCE вижте следното.

Вижте раздел "Сканиране (серия imageRUNNER ADVANCE)" – панел: "Начин на употреба" на страница Canon PRINT Business

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не можете да използвате този продукт, изпълнете операциите по сканиране с помощта на функцията <Scan and Send> на многофункционалното устройство. В този случай, трябва да конфигурирате настройките за сканиране чрез сензорния дисплей на многофункционалното устройство.

Инсталиране на приложението Canon Mobile Scanning MEAP (доставено в комплекта)

По-долу е обяснено как да инсталирате приложението Canon Mobile Scanning MEAP (оттук нататък наричано "този продукт") чрез достъп до доставящия сървър от устройство imageRUNNER ADVANCE през интернет.

Необходима платформа

Многофункционално устройство
Устройство от серията imageRUNNER ADVANCE, което е съвместимо с приложението за мобилни устройства Canon PRINT Business

Вижте раздела "Поддържани многофункционални принтери" в страницата Canon PRINT Business

ЗАБЕЛЕЖКА

 • Връзката с доставящия сървър се осъществява чрез интернет. Преди инсталиране конфигурирайте многофункционалното устройство за връзка с външна мрежа.
 • Многофункционалното устройство може да не успее да се свърже с доставящия сървър заради настройките на защитната стена. Ако това е така, свържете се с мрежовия си администратор.

Номер за достъп до лиценз

За да инсталирате този продукт, ви е необходим номер за достъп до лиценз.
Номерът за достъп до лиценз се използва в процедурата "Инсталиране на този продукт" по-долу.

Номер за достъп до лиценз

Инсталиране на този продукт

Инсталирайте този продукт в многофункционалното устройство, което използвате.
Съществуват два метода "Инсталиране от сензорния дисплей" и "Инсталиране от Remote UI".

ЗАБЕЛЕЖКА

 • За да инсталирате този продукт, трябва да влезете в системата на многофункционалното устройство като администратор.
 • Екраните и процедурите за работа могат да се различават в зависимост от многофункционалното устройство, което използвате.

Инсталиране от сензорния дисплей
Инсталирайте този продукт чрез сензорния дисплей на многофункционалното устройство.

 1. 1. Натиснете [] (Настройки/регистрация).
 2. 2. Натиснете [Log In].
 3. 3. Въведете следното. Натиснете [System Manager ID] → въведете код на отдел. Натиснете [System PIN] → въведете PIN.
 4. 4. Натиснете [OK].
 5. 5. Натиснете [Management Settings].
 6. 6. Натиснете [License/Other] → [Register/Update Software].
 7. 7. Натиснете [Install Applications/Options] → [License Access Number].
 8. 8. Въведете четирицифрения номер за достъп до лиценз → натиснете [OK]. Повторете тази стъпка четири пъти, за да въведете общо 16 цифри за номера за достъп до лиценз.
 9. 9. Потвърдете номера за достъп до лиценз, който сте въвели → натиснете [Start].
 10. 10. Изберете "Приложение Canon Mobile Scanning MEAP" → натиснете [Install].
 11. 11. Потвърдете условията на лицензното споразумение → натиснете [Accept]. Инсталирането започва. След като инсталирането завърши, щракнете върху [Start]. Инсталирането на този продукт е завършено.

Потвърждаване на инсталирането

Инсталиране от Remote UI

Инсталирайте този продукт в многофункционалното устройство чрез Remote UI, използвайки компютър.

 1. 1. Стартирайте уеббраузъра на компютъра си → въведете следния URL адрес в лентата за адрес. http://<IP адрес или име на хост на устройството >/
 2. 2. Въведете System Manager ID и System PIN → щракнете върху [Administrator Login].
 3. 3. От страницата на отдалечения потребителски интерфейс щракнете върху [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
 4. 4. Щракнете върху [Delivered Installation].
 5. 5. Въведете номера за достъп до лиценз → щракнете върху [Next].

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако въведете неправилен номер за достъп до лиценз, се извежда страница за грешка.

6. Изберете "Приложение Canon Mobile Scanning MEAP" → щракнете върху [Start Installation].

Операции след инсталиране:
Изберете [Start], за да стартирате инсталираното MEAP приложение.
7.Потвърдете условията на лицензното споразумение → щракнете върху [Accept].
Инсталирането започва.
Когато инсталирането приключи, се извежда екран, че инсталирането е завършено.
Инсталирането на този продукт е завършено.
Потвърждаване на инсталирането

Потвърждаване на инсталирането
Потвърдете, че този продукт е инсталиран и стартиран правилно.

 1. 1. Натиснете [Show All] в екрана на основното меню на сензорния дисплей.
 2. 2. Проверете дали се е извел символът [Canon Mobile Scanning]. Ако символът "Canon Mobile Scanning" не се е извел, превъртете екрана.

Инсталиране на приложението Canon Mobile Scanning MEAP (ръчно)

Изтеглете приложението Canon Mobile Scanning MEAP (оттук нататък наричан "този продукт") от уебстраницата на Canon в компютър и го инсталирайте в многофункционално устройство чрез SMS (Service Management Service).
Необходима платформа

Многофункционално устройство
Устройство от серията imageRUNNER ADVANCE, което е съвместимо с приложението за мобилни устройства Canon PRINT Business

Вижте раздела "Поддържани многофункционални принтери" в страницата Canon PRINT Business

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди да инсталирате този продукт, проверете настройките на мрежата и настройките за SSL криптиране на многофункционалното устройство и стартирайте SMS. За подробности вижте ръководствата от комплекта на многофункционалното устройство.

Компютър

Компютър, свързан с многофункционалното устройство чрез мрежа

ЗАБЕЛЕЖКА

SMS работи с Internet Explorer в Windows или със Safari в Mac OS. За подробности относно поддържаните браузъри вижте ръководствата от комплекта на многофункционалното устройство.

Изтегляне на този продукт

Изтеглете файловете за инсталиране на този продукт от следната връзка.
Изтегляне на приложението Canon Mobile Scanning MEAP

Разархивирайте изтегления файл, който включва следните два файла, необходими за инсталирането. Тези файлове се използват при процедурата "Инсталиране на този продукт".

 • Файл на приложението: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
 • Лицензен файл: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Инсталиране на този продукт

Инсталирайте този продукт в многофункционалното устройство, което използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА

 • За да инсталирате този продукт, трябва да влезете в системата на многофункционалното устройство като администратор.
 • Екраните и процедурите за работа могат да се различават в зависимост от многофункционалното устройство, което използвате.

Инсталиране/стартиране на този продукт

Отворете SMS (Service Management Service) чрез компютър, за да инсталирате този продукт в многофункционалното устройство. След като инсталирането приключи, трябва да стартирате този продукт.

 1. 1. Стартирайте уеббраузъра на компютъра си → въведете следния URL адрес в лентата за адрес. https://<IP адрес или име на хост на устройството>:8443/sms/
 2. 2. Въведете паролата за SMS → щракнете върху [Login].

ЗАБЕЛЕЖКА

Паролата по подразбиране е "MeapSmsLogin" (спазвайте малките и главните букви).

3. Щракнете върху [Install MEAP Application].

b_meap_manual_02_C

4. Щракнете върху [Browse].

b_meap_manual_03_C

5. В диалоговия прозорец, който се извежда, изберете файловете по-долу → щракнете върху [OK].
Използвайте изтеглените файлове в процедурата "Изтегляне на този продукт".
Задайте файла на приложението и лицензионния файл поотделно.

Файл на приложението: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Лицензен файл: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6. Щракнете върху [Install].

b_meap_manual_04_C

След съобщението "Installing... Please wait." се извежда съобщение за потвърждение.

7. Щракнете върху [Yes].

b_meap_manual_05_C

8.Потвърдете условията на лицензното споразумение → щракнете върху [I Accept].

b_meap_manual_06_C

След като отново се изведе съобщението "Installing... Please wait.", инсталирането започва.
Когато инсталирането приключи, се извежда екран, че инсталирането е завършило.

9. Щракнете върху [To MEAP Application Management].

b_meap_manual_07_C

10.Щракнете върху [Start] за "Canon Mobile Scanning MEAP Application".

b_meap_manual_08_C

Приложението MEAP се стартира и може да бъде използвано.

Потвърждаване на инсталиране
Потвърдете, че този продукт е инсталиран и стартиран правилно.

 1. 1. Натиснете [Show All] в екрана на основното меню на сензорния дисплей.
 2. 2. Проверете дали се е извел символът [Canon Mobile Scanning]. Ако символът "Canon Mobile Scanning" не се е извел, превъртете екрана.