Как да актуализирате фърмуера си?


Може да се наложи да актуализирате фърмуера на принтера, за да отпечатвате чрез мобилни устройства, сертифицирани по Mopria.
Има два метода за актуализиране на фърмуера за серия MF6100, серия MF8200C и серия MF8500.

Актуализиране чрез принтера >
Актуализиране чрез компютър >

Опция 1: Актуализиране от принтера чрез интернет

Изтеглете чрез принтера фърмуера от интернет, без да използвате компютър (Windows/Mac), и актуализирайте фърмуера. (Принтерът трябва да е свързан с интернет.)

1.    В менюто на работния панел изберете [System Management Settings] → натиснете [OK].2.    Изберете [Update Firmware] → натиснете [OK].3.    Изберете [Via Internet] → натиснете [OK].4.    Актуализирайте фърмуера според инструкциите на екрана.
Актуализацията на фърмуера е завършена.
Стартирайте Canon Mobile Scanning for Business и използвайте принтера, чийто фърмуер е актуализиран.

За изтегляне трябва да въведете серийния номер на принтера.

Забележка:

  • Серийният номер е осемцифреният номер на етикета върху задния панел на принтера.
  • Ако не можете да откриете серийния номер, направете справка с ръководствата от комплекта на принтера. Можете да откриете съответните теми, като потърсите "сериен номер".

2. Поставете принтера в режим на изтегляне

A) В менюто на работния панел изберете [System Management Settings] → натиснете [OK].B) Изберете [Update Firmware] → натиснете [OK].C) Изберете [Via PC] → натиснете [OK].D) В отговор на съобщението "Update firmware?" натиснете [Yes].

Устройството преминава към режим на изтегляне на софтуер.

За LAN връзки:


За USB връзки:


Ако сте свързани чрез LAN, си запишете IP адреса, който се извежда в панела. Трябва да го въведете при следващото действие, което изпълнявате чрез компютъра (Windows/Mac).

3. Стартирайте User Support Tool и актуализирайте фърмуера

A) Разархивирайте изтегления фърмуер файл в компютъра (Windows/Mac).

B) Щракнете двукратно върху файла User Support Tool в разархивираната папка


User Support Tool стартира.

C) Актуализирайте фърмуера според инструкциите на екрана.


Забележка:

  • За информация относно работната процедура вижте "User Support Tool Operation Guide" в разархивираната папка.  • Ако принтерът, който използвате, е свързан чрез LAN, трябва да въведете IP адрес в [IP Address], когато работите с User Support Tool. Въведете IP адреса, който се извежда на стъпка 4 от "Превключване на принтера към режим на изтегляне на софтуер".

4.    Рестартирайте принтера
След като запаметяването на фърмуера от User Support Tool завърши, натиснете [Stop] от контролния панел на принтера.
Принтерът се рестартира.
Актуализацията на фърмуера е завършена.
Стартирайте Canon Mobile Scanning for Business и използвайте принтера, чийто фърмуер е актуализиран.

Следващи стъпки