Staples_hero1

Canon помага на Staples за повишаването на приходите с ориентиран към клиентите подход

Staples е най-голямата фирма за офис консумативи в света с над 2000 магазина в 27 страни.

Но въпреки световния успех на марката организацията за търговия на дребно Staples в Нидерландия, сблъскала се с ниски приходи и намаляване на посещаемостта, трябваше да потърси подход, ориентиран повече към клиента, за да остане рентабилна в условията на конкурентен пазар. Нужно бе по-интегриран опит в отношенията с клиента, за да се създаде по-тясна връзка между предложенията в магазина и предложенията онлайн. Нужни бяха също повече канали за директен маркетинг с цел персонализация и привличане на клиенти.

Staples избра Canon Business Services за осъществяване на програма за оценка от клиентите. Изхождайки от вникването в нуждите на клиентите, Canon започна да развива и разширява цялостната визия на фирмата.

Staples-image1.jpg

"Имахме нужда от консултантски подход, за да си направим изводи за нуждите на нашите клиенти. Това, от което имахме нужда, беше решение и стратегия, но те сякаш не съществуваха, докато Canon Enterprise Services не се включи."

Ричард Хуперманс, мениджър "Бизнес услуги"