EHB-hero1

Booths постига 50% ръст в продуктивността с решението на Canon за обработка на фактури

Разрастваща се регионална верига от супермаркети понастоящем има над 3000 служители в 29 магазина из цялата северозападна част на страната. Компанията работи упорито, за да спечели доверието на общностите, в които търгува, и да разработи собствени продукти в партньорство с местните доставчици и производители. Макар че както Booths, така и множеството местни доставчици и производители, с които компанията търгува, имаха полза от това тясно сътрудничество, неопитността на много от търговските ни партньори означава, че в своята ежедневна дейност много от тях представят фактури, които се различават значително по вид и по качество.

В стремежа си да постигне по-ефективни методи на работа, Booths реши да закупи решение, което да опрости процеса, като значително намали времето за ръчна обработка на фактурите. След като разгледа множество възможности, Booths възприе решението за обработка на фактури на Canon, което доведе до спестяване на време и значително повишаване на производителността през двете години, откакто е инсталирано.

EHB-image1

"Вече можем да получим далеч по-точна картина на бизнеса, тъй като знаем точно къде се забавя обработката на всяка една фактура.”

Стив Съмнър, финансов контрольор