За офиса

Случаи от практиката в търговията

Тук даваме думата на нашите клиенти. Гледайте и четете историите на нашите клиенти, описани по-долу, и научете как решенията на Canon са помогнали за разрешаването на истински бизнес предизвикателства.

Следващи стъпки

EH Booth & Co Ltd

Поради нашата политика да работим, доколкото е възможно с местни доставчици, количеството и форматът на фактурите, които те представят в нашите магазини, се различават – от единични, написани на ръка, до фактури от по няколко страници, хартиени и електронни фактури. Новата система за обработка на фактури повиши функционалността на Booths по отношение на обработката и по-добрата информация за фактурите в нашата организация.

Стив Съмнър, финансов контрольор

GEV

Исках нещо издръжливо, улесняващо работата и приспособимо към нашите нужди. Съществуват много добре разработени решения, но за малък бизнес като моя, със седем служители, някои решения за управление на документи никога не биха се изплатили.

Фредрих Сталер, управляващ директор

Nama d.d. Любляна

nama-hero1

Ние сме изключително доволни от нашата нова система за видеонаблюдение. От нейното въвеждане значително намаля броят на кражбите в магазина, а сега си поставихме нова цел – да намалим ги още повече. Системата е лесна за употреба и ни позволи да подобрим начина, по който контактуваме със и продаваме на нашите клиенти.

Бранка Жерала, маркетинг директор

Staples

Имахме нужда от консултантски подход, за да си направим изводи за нуждите на нашите клиенти. Това, от което имахме нужда, беше решение и стратегия, но те сякаш не съществуваха, докато Canon Enterprise Services не се включи.

Ричард Хуперманс, мениджър "Бизнес услуги"

Индустрии

Разгледайте индустриалните сектори и изберете тип индустрия от падащия списък, за да откриете повече за решенията на Canon в тази област