Canon подкрепя непрекъснатото преследване на съвършенството на Replay Studio

Replay-logo

"Ние се намираме в идеалната позиция за спечелване на повече бизнес на нашите основни пазари. Има истинска трансформация на пазара от офсетови към цифрови технологии и ние сме в челните редици на този революция. Имаме на разположение превъзходен работен процес и превъзходен партньор в лицето на Canon, за да се възползваме от тази бизнес възможност."

Анди Холас, администратор

Резултати

Намалени производствени разходи за цветен печат с 50%

Намалени производствени разходи за цветен печат с 50%

Намалено време за производство с 50%

Намалено време за производство с 50%

Очакван бизнес растеж от 10%

Очакван бизнес растеж от 10%

Replay-objective

Цел

Засилване на позицията на текущите пазари за комерсиален печат и рекламни дисплеи.

Предизвикателства

• Консолидиране на производствената линия и оптимизиране на разходите

• Идентифициране на точните технологии и партньор за повишаване на продуктивността, скоростта и качеството

• Задоволяване на нарастващото търсене за цифров печат от клиентите

Подход

Обръщане към дългогодишния партньор Canon за точната технология за постигане на целите и справяне с предизвикателствата

• Инвестиране в най-новия модел Arizona на Océ за подмяна на съществуващите модели Arizona

• Работа със специалист по управление на цветовете от Canon за въвеждане на унифициран работен процес с управление на цветовете в цялата цифрова производствена линия

Replay-spare