За офиса

RHI

Днес вече не използваме рекламни агенции за художествено оформление и подготовка на данни – това се управлява от външен доставчик на печатни услуги, като в същото време ние вътрешно определяме изискванията относно печата. Това води до качество, което изглежда и се усеща като офсетов печат. По моя преценка в резултат сме намалили разходите си с около 50% за целия процес .

Кристоф Бранднер, началник отдел

RHI AG е световна водеща технологична фирма и производител на огнеупорни изделия, които са от първа необходимост за редица отрасли от тежката промишленост. Поддържането на тази водеща позиция зависи от непрекъснатото инвестиране в научноизследователска и развойна дейност. Документирането на разработките и изследванията на специалистите в НИРД отдела на компанията също е критично и за него се разчита на отдела по графика и дизайн на RHI. Началникът на отдела - Кристоф Бранднер, имал далновидността да създаде мощен отдел, който е в състояние да обработва широк спектър задачи, свързани с маркетинговите комуникации, гъвкаво и бързо. С помощта на Canon RHI вече разполага с ресурс, на който може да разчита за отпечатване на висококачествени печатни материали, необходими за информиране на клиентите за последните иновации на компанията.

Прочетете тяхната история, за да научите как Canon изигра важна роля в подпомагането на Кристоф Бранднер да превърне своята визия в реалност.

Изтегляне на "случай от практиката"

Какви продукти и услуги използват?

Цветни принтери за форматирана хартия

Предназначени за доставчици на печатни услуги и вътрешни отдели за печат, цветните принтери за форматирана хартия осигуряват отлично качество на печат, нови решения за работния процес и богати възможности за поточни довършителни операции – за сигурно възвръщане на инвестициите.

Следващи стъпки