Eureco-hero1.jpg

Eureco-Pharma BV трупа ползи, след като въведе цифров печат на листовки във фирмата

Eureco-Pharma BV е специалист в паралелния внос на лекарствени продукти и в областта на преопаковането с годишен оборот 40 милиона евро. До миналата година дейността по печат на информационни листовки за пациента на холандски език беше възложена на външен изпълнител. Този подход имаше значителни недостатъци, включително обичайно забавяне на изпълнението с по четири седмици и липса на гъвкавост. Наред с това, компанията разбра, че наемането на външен доставчик за печат на листовките води до много голямо разхищение.

Печатът на листовки вътре в компанията позволява на Eureco-Pharma да съкрати сроковете за изпълнение от четири седмици до едва 24 часа. Гъвкавостта на печата на листовки по заявка помага на компанията значително да намали разхищението и спести хиляди евро годишно. По този начин компанията успешно автоматизира и процеса на сгъване и броене благодарение на машината за сгъване и рязане Horizon, намалявайки също необходимостта от работна сила.

Eureco-image1
Eureco-image2

"До миналата година се бях примирил с недостатъците на отдадения на външен изпълнител печат на листовки и никога не бях проучвал другите възможности. След като поговорих с някого от Canon обаче, започнах да разбирам потенциалните ползи."

Ян де Крей, управляващ директор и собственик