За офиса

Случаи от практиката във вътрешнофирмения печат

Тук даваме думата на нашите клиенти. Гледайте и четете историите на нашите клиенти, описани по-долу, и научете как решенията на Canon са помогнали за разрешаването на истински бизнес предизвикателства.


Моля, имайте предвид, че вече компанията Axis Communications на Canon Group е отговорна за продажбите и поддръжката на мрежовите камери на Canon ›

Следващи стъпки

Alfa Laval

DWF-logo.jpg

Отделът за печат вече се разглежда като печеливш и като по-рентабилен за поръчми за печат от външните алтернативи.

Jørgen Beck-Jørgensen, мениджър печатно производство

Съвет на Енфийлд

DWF-logo.jpg

При работата с Canon направихме фундаментални стъпки при изграждането на основите за защита на позицията на отдела и стимулиране на бъдещия растеж.

Eureco-Pharma BV

До миналата година се бях примирил с недостатъците на отдадения на външен изпълнител печат на листовки и никога не бях проучвал другите възможности. След като поговорих с някого от Canon обаче, започнах да разбирам потенциалните ползи.

Ян де Крей, управляващ директор и собственик

Индустрии

Разгледайте индустриалните сектори и изберете тип индустрия от падащия списък, за да откриете повече за решенията на Canon в тази област