ST_J-hero1

St. James’s Hospital подобрява работата с пациентите.

St James's в Дъблин е една най-големите университетски болници за инфекциозни заболявания в Европа. С над 3500 служители тя се затрудняваше със съхранението, индексирането и извличането на огромен брой документи. Благодарение на внедряването на решението на Canon за управление на документи и интегрирането му със SAP, St James’s премахна двудневния процес по проверяване на документите за приключване на месеца и оптимизира процеса за запитвания, като намали времето за отговор от пет дни на един.

ST_J-image1
ST_J-image2

"Пълният обем на документацията в болницата беше зашеметяващ и отнемащ изключително много време. Документите, които бяхме отпечатвали в продължение на 18 месеца, заемаха пространството на пода и около стените. Сега всичко това се съхранява в цифров вид, което създаде по-сигурна и приятна работна среда."

Пат Бейли, поддръжка на SAP