Kahle

DWF-logo.jpg

KAHLE, семеен печатен център, обслужващ архитекти, строителни фирми, местни органи на властта и компании за комунални услуги, е основан в Нюрнберг през 1974 г. От тогава до сега пазарът за цветни технически чертежи и други печатни решения е нараснал многократно и печатният бизнес в тази област е направил същото. Пазарните условия рядко са в застой и наскоро на KAHLE се наложи да адаптира бизнеса си, за да отговори на нарастването на международното търсене при ожесточена ценова конкуренция на вътрешния пазар за цветни CAD чертежи.

Резултати

Месечен печатен обем, увеличен с 50%

Месечен печатен обем, увеличен с 50%

Разходи, намалени с 30 процента

Разходи, намалени с 30 процента

Срокове за изпълнение, намалени с 30%

Срокове за изпълнение, намалени с 30%

По-малко извънреден труд

По-малко извънреден труд

Нов модел на ценообразуване

Нов модел на ценообразуване

Най-голямата поръчка за печат в 36-годишната история

Най-голямата поръчка за печат в 36-годишната история

objectives

Цел

Увеличаване на скоростта, изпълнението и производителността на задачите за печат, по-специално в работния процес за CAD чертежи, за постигане на устойчиво бизнес развитие

Предизвикателства

• Работа с почти пълен капацитет

• Голям натиск за навременно изпълнение на поръчки

• Относително високи разходи за дейността

• Ограничена възможност за разрастване на бизнеса

objectives
KAHLE

Подход

Внедряване на ново решение за печат с безпрецедентна скорост и възможности за рентабилно производство