ABC- Hero1

BM Druck развива цифровото печатно производство с Canon

DWF-logo.jpg

Цифровият печат винаги е изпълнявал донякъде периферна роля в рамките на бизнеса на BM Druck през последните 15 години. През 2014 г. обаче главният изпълнителен директор, Рене Касис на швейцарската офсетна печатница достига до извода, че има определено повишаване на търсенето на цифров печат, което показва, че е настъпил точният момент този област от бизнеса да заеме централно място.

Резултати

Canon imagePRESS C700 работи безпроблемно осем месеца без сервизно обслужване

Canon imagePRESS C700 работи безпроблемно осем месеца без сервизно обслужване

Намаляване на разходите за външни изпълнители с 80%

Намаляване на разходите за външни изпълнители с 80%

30% по-висока продуктивност

30% по-висока продуктивност

По-разнообразно продуктово портфолио

По-разнообразно продуктово портфолио

BMDruck-objective

Цел

Традиционната офсетна печатница търси начин да модернизира производството си с цифрова печатна среда с цел да се отговори на повишеното търсене от клиентите на по-бързи услуги с по-разнообразно предлагане на продукти.

Предизвикателства

• Съществуващата технология за цифров печат (Canon) се нуждаеше от надграждане, за да посрещне повишеното търсене на цифров печат

• По-голямата част от работата, свързана с цифров печат, се възлагаше на външни изпълнители поради големите обеми на поръчките, което струваше 20 000 швейцарски франка (около 18 440 британски паунда) в рамките на шестмесечен период (юни 2014 г. – декември 2014 г.)

• Намаляване на разходите за печат от външни изпълнители чрез поемане на работата вътре в компанията

• Отговаряне на изискванията на клиентите за печат върху по-тежки/релефни печатни носители

Подход

Canon предоговори и спечели съществуващия договор с клиентите на базата на високия стандарт на услугите и поддръжката, най-добрата технология (imagePRESS C700) и добро съотношение качество-цена.