Институтът Колчестър реинвестира средствата, спестени чрез управляваните услуги за печат на Canon, в преподаване и обучение

Като един от най-големите колежи за висше образование в Източна Англия, Великобритания, институтът Колчестър осигурява висше образование на над 12 000 студенти в десет различни сгради. Докато търси начин да намали текущите разходи, колежът определя лишените от управление печатни услуги, осигурявани от различни доставчици, без никаква политика или управление на печата, като ясна цел за по-внимателна проверка и потенциален източник на спестявания. След провеждане на одит на оборудването за печат на колежа, Canon, работейки в тясно сътрудничество с института Колчестър, предлага решение за услуги за управление на печата (MPS), което не само намалява консумацията на хартия и времето за администриране, но и значително подобрява начина, по който студентите и другите потребители използват това оборудване. Най-важното е, че колежът спестява £ 100 000 през първите осемнадесет месеца след внедряването на решението, като цялата сума се инвестира обратно в учебния процес в други области на колежа.

colchester-image1

"Много харесахме предложения от Canon подход за услуги за управление на печата, както и професионализма на предложения от Canon екип и готовността за тясно сътрудничество с нашия проектен екип."

Гари Хорн, заместник-директор по финансите и дейностите