Автоматизацията проправя пътя за бизнес растеж и повишена вътрешна ефективност

Намирането на начини да станете по-ефективни като бизнес, докато същевременно с това разнообразявате портфолиото с услуги в съответствие с търсенето от клиентите, говори за иновативно мислене и дух на сътрудничество – две неща, които формират основните ценности на KnowledgePoint от неговото създаване през 1997 г. Тъй като значителното нарастване на печатните обеми и диверсификацията в нови области привлече нови клиенти – както и допълнителна работа от съществуващите клиенти – KnowledgePoint осъзна, че за запазване на същите кратки времена на изпълнение, с които е известна марката на компанията, то тя ще трябва да са вгледа внимателно във вътрешната ефективност и да гарантира бъдещето на бизнеса си чрез модерни технологии за по-нататъшен очакван растеж.

KP-image1
KP-image2

"Подходът на Canon за подпомагане при справянето с нашите бизнес предизвикателства отразява нашата собствена методология и това винаги се цени високо. Това са тези взаимоотношения, които ще играят ключова роля при всякакви бъдещи инвестиции, направени от нас. Ние сме доволни от работата си с Canon до този момент и със сигурност ще продължим да работим с компанията в бъдеще."

Андре Филпот, директор "Операции", KnowledgePoint