За офиса

Софтуер за работни процеси

Гамата софтуер за управление на работни процеси позволява да увеличите производителността, да спестите разходи и да работите при най-кратки срокове. Също за автоматизация и управление на работни процеси в индустриален стил, покриващи пълната гама от приложения – фактури, банкови извлечения, книги, списания, вестници, директна поща, снимки и графични творби.

Следващи стъпки

PRISMAdirect

PRISMAdirect

Едно високомащабируемо и интегрирано решение за управление на работните процеси – PRISMAdirect опростява целия процес на производствен печат, улеснявайки получаването на задачи, намалявайки текущите разходи и увеличавайки продуктивността.

Océ PRISMAprepare

Océ PRISMAprepare

Едно решение за вашите предпечатни нужди. От изтриване на елементи от страници и подобряване на документите до проверка и корекция на цветовете, подготовка на документи за поставяне на телбод, линии за сгъване или перфорации – това интегрирано решение позволява на оператора дори да подготвя документни коли за подшиване с телбод или за лепене (една до друга).

Océ PRISMAproduction

Océ PRISMAproduction

Високопроизводителна и високоефективна система за управление на работния процес и печата за доставчици на печатни услуги и корпоративни потребители. Тя централизира и контролира средите за производствен печат.

Océ PRISMAproduction Host

Océ PRISMAproduction Host

Модули за подобрение на вашия процес на мейнфрейм печат. Подготовка на критични данни директно от мейнфрейм системата, допълване, сортиране и оптимизиране на данните за печат преди отпечатване или прехвърляне на мейнфрейм приложения към базирани на сървър решения за ценово-ефективно отпечатване.

Océ TrueProof

Océ TrueProof

WYSIWYG визуална система за цветни проби, работеща като виртуален принтер, който подобрява и опростява процеса на предпечатна подготовка и позволява прецизна оценка на цветовото покритие.

Océ DocSetter

Océ DocSetter

Водещият в индустрията софтуер за сканиране и подготовка на документи предлага най-гъвкавите и мощни инструменти за подготовка на документи за цифров производствен печат.

Océ PRISMAspool

Océ PRISMAspool

Професионална спулинг система за Windows. Уникалният за индустрията продукт осигурява пълен контрол, планиране и отчетност за целите на производствения печат.

Свързани продукти и услуги

Свързани продукти

Свързани услуги

  • Workflow Consulting, Project Management and Support Services

    Let us help you create an agile print solution that wins you new customers and grows your bottom line. Trust us to take the risk and inconvenience out of your solution implementation and make sure you achieve a great end result. And enjoy world-class service, support and maintenance to keep you in business 24x7.

  • Бизнес услуги

    Търсите средства да развиете бизнеса си, да увеличите производителността, да намалите разходите по печата или да изнесете на аутсорсинг печата и свързаните с документи услуги? Независимо какво е предизвикателството пред вас, с персонализираните си услуги Canon може да ви помогне да постигнете целите си.