Windows RT App

Безжичен мобилен печат

Canon Easy-PhotoPrint (Canon EPP) е безплатно приложение, с което лесно можете да отпечатвате снимки от смартфони и таблети с Windows RT на съвместими принтери PIXMA* през локална безжична мрежа (Wi-Fi).

Приложение Easy-PhotoPrint за Windows RT

Функции

  • Автоматично намира съвместимите принтери в Wi-Fi мрежа

  • Отпечатва изображенията от вашите мобилни устройства, работещи под Windows RT

  • Позволява печат с или без поле

  • Можете лесно да избирате измежду богата гама формати и типове хартия.

  • Отпечатвате едно или повече копия на снимките си

  • Поддържа JPEG, BMP, GIF или PNG формати за снимки

Начин на употреба

Просто изтеглете приложението Canon EPP от Windows Store в мобилното си устройство и докоснете иконата Canon EPP, за да стартирате.

* Вижте информация за съвместимостта в спецификациите на продукта

1. Отворете приложението Canon EPP и добавете изображенията, като докоснете "Register Images".

Отпечатване на съществуваща снимка

1. Start the Canon EPP app and add the images by tapping the ‘Register Images’

2. Изберете изображенията, запаметени в устройството, които искате да регистрирате в EPP приложението и докоснете "Отвори".

2. Select the images stored on your device to be registered with EPP app and tap ‘Open’

3. Изберете едно или няколко изображения и докоснете "Print".

3. Select one or multiple images and tap ‘Print’.

4. Потвърдете настройките за печат в новия прозорец и докоснете "Print". За да намерите или смените принтер, изберете "Search".

4. Confirm print settings in the new window and tap ‘Print’.

5. Ще се изведе страницата за прогреса на отпечатване.

5. A printing progress page will appear.

За по-лесна работа ориентацията на EPP приложението върху екрана автоматично се променя заедно с ориентацията на смартфона или таблета.