EOS Remote

Разширете възможностите на своя EOS и на своя смартфон.

EOS Remote е приложение за смартфони с Apple iOS или Android. Ако го използвате с EOS фотоапарати с вградена Wi-Fi комуникация, то се превръща в мощен инструмент, който можете да поместите в джоба си. EOS Remote прави заснемането на снимки и прегледа на изображенията по-удобно.

Функции

Креативните възможности се увеличават, когато използвате функцията за дистанционно снимане с активиран режим Live View, като по този начин снимките стават по-забавни. Приложението EOS Remote осигурява възможност за бърз преглед на снимките във фотоапарата с помощта на смартфон. Можете да прегледате и запишете изображенията в смартфона си или дори да ги споделите с приятелите и семейството си.

EOS Remote позволява свързване чрез WiFi точки за достъп (инфраструктурен режим), но дори на места, където няма точки за достъп, можете да го използвате чрез фотоапарат и смартфон. Можете да го използвате на места без Wi-Fi мрежи, например извън града, на брега, в планината, в подземни студия, във влакове или автомобили, където е трудно да се улови сигнал.

Груповите снимки, на които присъства и фотографът, вече се правят по-лесно.

С помощта на режима Live View можете да преглеждате изображенията отдалечено.

Бързо преглеждате снимките, без да се налага да изваждате фотоапарата от чантата си.

Всеки ваш приятел може да избере и запише снимките, които желае.

Детайли за EOS Remote (имайте предвид, че външният вид на приложенията за Android и iOS може да се различават.)

Най-горно меню на EOS Remote

(a) Application Settings (Настройки на приложението)
(b) In-Camera Image Viewer (Изображения от фотоапарата) / Image Transferring and Saving (Прехвърляне и съхраняване на изображения)
(c) Функция "Live View Remote" / Remote Release (Дистанционно задействане на спусъка)
(d) Wi-Fi Connection Guide (Ръководство за Wi-Fi свързване)

Функция "Live View Remote"

Можете да правите снимки, като наблюдавате екрана на смартфона си, чрез функцията "Live View Remote".

(a) Бутон [Return to Top Menu]
(b) Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. на информацията за изображението
(c) Бутон [Lock Rotation]
(d) Бутон [Start/End Live View]
(e) Синя рамка: AF рамка
(f) Бяла рамка: Разширена рамка
(g) Бутон [Expand/Shrink Display Area]
(h) Бутон [Display Photographed Image Thumbnails]
(i) Бутон [Focus (half-press shutter)]
    (Скрит по подразбиране. Показва се чрез екрана с настройки на приложението)
(j) Бутон [Remote Release]
(k) Бутон за настройки за снимане

 

Можете да управлявате скоростта на затвор, отвора на диафрагмата, ISO и експонацията в съответствие с позицията на програматора на фотоапарата.

liveview01

(фигура отляво) Натиснете бутона [Shooting Settings], за да изведете бутона Settings Adjustment.
(фигура отдясно) Изберете настройката, която искате да промените

liveview02

На екрана се появяват различни настройки. С помощта на сензорния панел можете да ги настроите чрез интуитивни функции

Можете да проверявате фокуса чрез екрана на смартфона и да настройвате автоматичния фокус. Също така можете да проверявате разширяването на зоната за фокусиране чрез смартфона.

Докоснете, за да изберете област за фокусиране.
Бяла рамка: Разширена рамка
Синя рамка: AF рамка

Разширете рамката за фокусиране, като докоснете двукратно.

Докоснете бутона за фокусиране с позиционирана рамка за фокусиране.

Рамката се оцветява в зелено.

Можете да задействате отдалечено спусъка чрез смартфона. Можете да избирате измежду два режима на спусъка:

Чрез бутона за фокусиране
(a) Бутон за фокусиране (натискане на спусъка наполовина)
Бутон за отдалечено заснемане
По подразбиране бутонът за фокусиране е скрит. Можете да го настроите така, че да се показва, чрез екрана за настройки на приложението.

Без бутона за фокусиране
(c) Бутон Фокус + Задействане на спусъка
Просто натиснете бутона, за да фокусирате автоматично и да задействате спусъка.

Бутон за фокусиране (натискане на спусъка наполовина):
Натискането му настройва фокуса в синята рамка

Бутон за задействане на спусъка
Ако преместите пръста си върху бутона за задействане на спусъка, без да отпускате бутона за фокусиране, ще заснемете с точен фокус.

Изображения от фотоапарата

С помощта на смартфон можете бързо и лесно да преглеждате изображенията в своя фотоапарат. Можете лесно да преглеждате изображенията във фотоапарата, да ги категоризирате или изтривате също както го правите чрез LCD дисплея на фотоапарата.

Мозайково
(a) Сортиране
(b) Прескачане

Таблица (с информация за изображение)

Можете да преподредите изображенията по папка, категория или дата както във възходящ, така и в низходящ ред.

Премества в указаната папка.

Докоснете изображение, за да го изберете. След това ще се изведат подробности за него. Можете да прегледате и информацията за снимката.
(c) Съхраняване в смартфон
(d) Изпращане на изображение в имейл
(e) Категория
(f) Изтриване на изображение от фотоапарата

Прехвърляне и съхраняване на изображения

Можете да прехвърляте и съхранявате изображения от фотоапарата в смартфона си, което ви позволява да ги споделяте. Когато се прехвърлят в смартфона, изображенията ще се съхранят с оптималния за размер по отношение на качество и скорост, а RAW файловете ще се преобразуват в JPG формат. Всички изображения с резолюция над S2 (1920 x 1280) ще бъдат преоразмерени до S2 JPG и прехвърлени в смартфона. Не можете да прехвърляте файлове с видео. Могат да се показват само миниатюрни изображения.

Докоснете бутона "Действие" долу вляво на екрана с миниатюрни изображения.

В появилото се меню изберете [[Save to Camera Roll].

След като изберете изображенията, изберете [Save] долу вдясно

Съхраняването завърши!

Изтеглете

Ще се предлага скоро в следните магазини за приложения.

[LOCAL] Picture_App Store Logo

[LOCAL] Picture_Google Play

Изисквания

Фотоапарат Canon

Операционни системи за смартфони

  • Apple iOS: 5.0 или по-висока версия
  • Операционни системи Android: 2.3.3 или по-висока версия

Поддържани модели

  • Apple iOS: 5.0 или по-висока версия
  • Операционни системи Android: 2.3.3 или по-висока версия (смартфони)
  • *Възможността да се използва и с таблети не е ганрантирана