Canon AS-1200

AS-1200

Този 12-разреден полунастолен калкулатор е с елегантен дъговиден дизайн и много полезни функции. Другите му характеристики се включват двойно захранване, наклонен дисплей и стилно тъмносиво покритие.

Ползи

  • 12-разреден полунастолен калкулатор с дъговидно тяло
  • Горната и долната част на корпуса са направени от рециклирани материали на Canon
  • Функции Надценка (MU), Размяна на операндите (RV), Общ сбор (GT)
  • Закръгляване и избор на позиции след десетичната точка
  • Двойно захранване: слънчева и обикновена батерия
  • Голям наклонен дисплей

Подробни характеристики

Разгледайте по-подробно Canon AS-1200

Голям наклонен LCD дисплей


Благодарение на дъговидния си дизайн този 12-разреден калкулатор има голям наклонен LCD дисплей, позволяващ разчитането на числата с един поглед независимо от околната светлина. Удобната за потребителя подредба – ясна клавиатура и големи, цветни бутони - осигурява лесно и без грешка въвеждане на цифрите.

Безвреден за околната среда дизайн


Наред с ергономичния си стил, предлага по-малко въздействие върху околната среда, което е важно за всички организации и хора днес. Някои от пластмасовите компоненти са произведени от рециклирани материали на Canon.

Енергийна ефективност


Независимо от околната светлина този калкулатор с двойно захранване - слънчева батерия и стандартна батерия - никога няма да ви изостави. Функцията за автоматично изключване на захранването изключва калкулатора след 7 минути бездействие, за да пести енергия.

Полезни функции


Опростете пресмятането и пестете време с удобния плъзгащ превключвател, който позволява лесен избор на позиции след десетичната точка и закръгляване. Други функции включват изчисление на надценка (MU), размяна на операндите (RV), общ сбор (GT).

Спецификации на продукта

Научете повече за Canon AS-1200, неговите функции и какво може да прави.