Авторски права 2018

Copyright © Canon Europa N.V. и Canon Europe Ltd 2002-2018. Всички права запазени. Строго забранено е копирането, разпространението, публикуването или модифицирането на каквито и да е материали или софтуер, поместени в уебсайта на Canon или достъпни като част от последваща поддръжка, без предварителното писмено съгласие на Canon.