Промоция Стар за Нов

Промоция Стар за Нов

Имаш стар фотоапарат или телефон с камера, но искаш нещо по-добро?
Донеси го и ние ще ти дадем 200 лв. бонус за покупка на чисто нов Canon EOS 750D.

Къде да купя:

 • Технополис
 • Фотопавилион
 • Фотосинтезис
 • Фото Свят
 • Photocamera.bg
Условия на промоцията СТАР ЗА НОВ:
 1. Всеки потребител, който през периода на промоцията при покупката на фотоапарат Canon EOS 750D е върнал стар фотоапарат или телефон с камера и в случай, че са изпълнени условията на промоцията, има право да получи бонус в размер на 200 лв.
 2. Потребител за целите на промоцията е лице, закупило продукта за лична употреба, частна или професионална. Не са потребители служителите на “Канон България” ЕООД и членовете на техните семейства. Покупка, осъществена от лице, което не е потребител по смисъла на тази точка, не поражда правата по точка 1. Всеки клиент може да закупи до два фотоапарата EOS 750D.
 3. Периодът на промоцията е от 15 ноември 2015 г. до 15 януари 2016 г. Покупка, осъществена преди или след този период, не поражда правата, определени в т.1 по тази промоция.
 4. Обект на промоцията са само и единствено фотоапаратите EOS 750D и всички фабрични комплекти от модела.
 5. Покупката на продукт, който не е обект на промоцията, не поражда права на потребителя по т.1.
 6. Всеки потребител може да регистрира покупката си и да поиска изплащането на отстъпката по т. 1 като:
  а.) Върне стар фотоапарат или телефон с камера;
  б.) Попълни правилно формуляр за участие в промоцията, достъпен в търговските обекти, партньори на промоцията;
  в.) Приложи към формуляра за участие копие от документа за покупка (фактура и/или касова бележка).
 7. Бонусът по т. 1 се получава веднага - единствено в търговските обекти, партньори на промоцията, в момента на покупката.
 8. Не се допуска изпращането на формуляр за участие и приложенията към него по елекронна поща, чрез факсимилно съобщение, по телефона или по друг подобен начин. Такива искания за получаване на бонуса не пораждат задължението за „Канон България” ЕООД по точка 1.
 9. Формуляр за участие в промоцията, в който не са изпълнени всички посочени в т. 6 условия се счита за невалиден като искане за получаване на бонус и не поражда правата за потребителя по т.1.
 10. „Канон България” ЕООД не носи каквато и да било отговорност за непълно или неправилно попълнени и неоснователни искания за получаване на бонуса. Изброените по-горе не пораждат задължението за „Канон България” ЕООД по точка 1.
 11. „Канон България” ЕООД уважава личната свобода и спокойствие на потребителите и ще използва предоставените от тях лични данни само за целите на промоцията. „Канон България” ЕООД е оператор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Потребителят има право да упражни правата си по глава пета на Закона.