Work faster and smarter by simplifying print management

Управлявани услуги за печат за малкия бизнес

Работете по-бързо и по-интелигентно чрез опростяване на управлението на печата.

При малки и средни фирми с ограничен ИТ персонал или познания отнемащите време задачи за управление на печата лесно могат да ви разсеят.

Освен че биха могли да забавят работата ви, неуправляваните услуги за печат не ви осигуряват необходимия контрол за пестене на пари и предотвратяване на похабяване на консумативи.

Предимствата на управляваните услуги за печат за малкия и средния бизнес

Benefits Benefits

Възлагане на управлението на печата на външен изпълнител

Освободете служителите си, за да могат да се фокусират върху важните неща

Benefits Benefits

Намалете загубите чрез подобряване на наблюдението

Ние анализираме печатните ви навици, за да намерим потенциални възможности за спестяване

Benefits Benefits

Защита от изтичане на поверителни данни

Ние одитираме вашите услуги, за да открием слаби места в сигурността

Benefits Benefits

Повишаване на екологичността

Оптимизирането на технологиите намалява похабяването, консумацията на енергия и хартия

Откриване на нови начини за пестене на пари и намаляване на загубите

We saved a million pages in the first three months, while spending less on energy and consumables.
През първите три месеца спестихме един милион страници, като похарчихме по-малко пари за енергия и консумативи.

David Clarkson

Armstrong Watson

Предизвикателството

Счетоводната фирма от Обединеното кралство Armstrong Watson трябваше да подобри отпечатването в своите 14 офиса, което беше ненадеждно и скъпо. Компанията искаше екологично решение в съответствие с политиките си в областта на социалната отговорност, което имаше голямо влияние върху вземането на решения от страна на клиентите.

We saved a million pages in the first three months, while spending less on energy and consumables.
We helped the firm replace its original, mixed print fleet with just 43 multifunction devices (MFDs)

Решението

Ние помогнахме на компанията да замени своя смесен печатен парк с едва 43 многофункционални устройства (MFD), всички управлявани чрез софтуера uniFLOW на Canon.

Предимствата

Днес Armstrong Watson има по-бърза система за печат, която използва 70% по-малко устройства. Това доведе до повишаване на продуктивността, както и до 50% по-малко проблеми, свързани с обслужването, и до големи икономии на разходи. Освен че намали въздействието на компанията върху околната среда, това решение също така й помогна да отговори на своите нужди за сигурност на данните.

Today, Armstrong Watson has a faster printing system that uses 70% fewer devices.

Открийте защо управляваните услуги за печат за малкия бизнес са вашият път към един по-добър бизнес.


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работиКлючови решения

We handle your print service and monitor its ongoing performance.

Възложете стреса и риска от управлението на печата на външен изпълнител

Ние управляваме вашата услуга за печат и следим нейното изпълнение, за да гарантираме функциониране на пълни обороти.
Разберете как управляваните ни услуги за печат за малък и среден бизнес ви помагат да работите по-бързо и по-интелигентно.