Dynamic solutions that deliver a faster, smoother customer journey.

Регистриране на клиенти

Динамични решения, които осигуряват лесно и приятно клиентско преживяване.

Регистрирането е един от ключовите начини, чрез който организациите общуват с клиентите и изграждат успешни взаимоотношения.

Ако използвате система за бавно ръчно регистриране на клиенти, която не задоволява нуждите на съвременните клиенти, вашият бизнес може да пострада.

Предимствата на нашата технология за регистриране на клиенти

Benefits Benefits

Подобрете клиентското преживяване

Цифровият работен процес повишава продуктивността и намалява закъсненията

Benefits Benefits

Постигнете по-голяма прозрачност

Автоматизираното наблюдение ви осигурява по-добър контрол върху процесите

Benefits Benefits

Посрещане на нуждите на цифровата ера

Осигуряване на персонализирано и многоканално регистриране на клиенти

Benefits Benefits

Сигурно съхранение на данните на клиентите

Цифровото архивиране позволява сигурност на данните и лесен одит

Един по-интелигентен подход към приема на студенти

The improved ease of use and lower workload led to a direct cost saving
Улесненото използване и по-малкото натоварване водят до директно спестяване на разходи от 30 000 € на година.

André Jeursen

Ръководител на отдела "Образование и изпити", Маастрихтски университет

Предизвикателството

Училището по бизнес и икономика към Маастрихтския университет трябва да обработва по-бързо 6400 кандидатски заявления на година, да ускори приема и да облекчи натоварването на служителите. Използваната ръчна система за записване с много хартиени документи води също до грешки и не позволява разглеждане на състоянието на молбите или на времето, необходимо за обработка.

Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file
Canon developed an automated admissions system collating each applicant’s information in a single digital case file

Решението

Ние разработихме автоматична система за прием, която събира всяка отделна информация за даден кандидат в един-единствен цифров файл с цел лесен достъп. Освен наблюдението в реално време системата предлага функции за докладване на грешки, като например автоматизирани искания за липсваща информация и известия за крайни срокове.

Предимствата

Освен че облекчава натоварването на служителите, по-бързата обработка на приема води до годишни спестявания от 30 000 €, без да се включват спестяванията от намаляване на човешките грешки. По-добрата отчетност помага и на ръководството да поеме пълен контрол върху процеса на приемане, така че да се подобри качеството на приема на студенти.

As well as easing the staff workload, faster admissions led to annual savings of €30,000.

Повишаване ангажираността на клиентите чрез осигуряване на едно по-приятно и по-персонализирано преживяване при регистриране.


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работи

Разграничете своя бизнес от останалите чрез по-динамично и ангажиращо регистриране на клиенти.

Свързани решения