Critical document governance. Ensure critical documents are sent to the right place at the right time

Управление на поверителни документи

Гарантирайте, че поверителните документи се изпращат на точното място в точния момент.

Като организация вие се нуждаете от бърз и ефективен начин да създавате и изпращате важни документи – и вътрешно, и външно

Ако важните документи се използват по неправилен начин, това може да се отрази на вашата компания комерсиално и правно и да наруши вашата репутация.

Предимствата на нашето решение за управление на поверителни документи

More efficient delivery More efficient delivery

По-ефективна доставка

По-малко грешки в доставката на документи, тъй като всеки процес се следи

Faster error correction Faster error correction

По-бързо коригиране на грешки

Грешките и проблемите могат да бъдат идентифицирани и поправени по-бързо

Stronger compliance Stronger compliance

По-добро съответствие със законодателните норми

Одитните данни и архивирането ви позволяват да осигурите съответствие със стандартите и законодателните норми

Better monitoring Better monitoring

По-добро наблюдение

Може да бъде получено потвърждение за доставка и да се направи проверка за прецизност

Решение, което предоставя реална промяна

A critical document governance solution that delivers real change
Разработихме надеждни и високопроизводителни процеси с бъдеще, като намалихме разходите.

Водеща животозастрахователна компания

Предизвикателството

Водещ доставчик на застраховки живот търсеше начин да осигури изпращането на важните за бизнеса документи до правилните получатели. Наред със защитата на данните на клиентите, това решение има за цел да осигури интеграцията на нови процеси и изходни формати.

A critical document governance solution that delivers real change
Using Canon’s Critical Document management platform enabled the company to automate and control critical document workflows

Решението

Използването на платформата на Canon за управление на поверителни документи позволи на компанията да автоматизира и контролира работните процеси за важни документи. Това решение също така подготви компанията за бъдещата интеграция на нови процеси и изходни формати.

Предимствата

Пълният преглед на важните за бизнеса документи позволи на компанията да постигне съответствие със стандартите за качество и законодателните норми. Компанията също спести 150 000 € на година чрез намаляване на пощенските разходи.

Canon’s Critical Document system made the company fully compliant

Открийте как по-доброто управление на информацията може да трансформира вашия бизнес.


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работи

Открийте нови начини за пестене на време и пари с нашите иновативни начини за управление на данни.

Свързани решения