Win new business by building powerful multi-channel campaigns

Управление на кампании

Привлечете нови бизнес възможности, като създавате мощни многоканални кампании

Без правилните инструменти кросмедийните кампании може да се окажат несъгласувани и неефективни.

Ако технологията, която ползвате, не ви позволява да наблюдавате реакцията от кампаниите, как бихте могли да подобрите бъдещия маркетинг?

Предимствата на нашите инструменти за управление на кампании

Benefits Benefits

Разработвайте съгласувани кампании

Комуникирайте унифицирано в печатни и цифрови канали

Benefits Benefits

Насочете своите маркетингови послания

Поднасяйте персонализирани, релевантни и навременни съобщения

Benefits Benefits

Подобрете запазването на клиентите

Съберете важна информация за предпочитанията на клиентите и покупателните им навици

Benefits Benefits

Намалете разходите за кампании

Спестете време и пари чрез автоматизиране на рутинните задачи

Отличете се, за да сте първи

Cross-media is now a big part of our service offering and our campaigns are more measurable
Кросмедията вече заема голяма част от предлаганите от нас услуги и нашите кампании са по-измерими.

Remo Martin

CEO, Rohner Spiller

Предизвикателството

Доставчикът на печатни услуги, базиран в Швейцария, Rohner Spiller искаше да привлече повече приходи, като изследва нови възможности в цифровия маркетинг. Въпреки това компанията не разполагаше с необходимата информация или познания, за да създава кросмедийни кампании.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.
We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Решението

Ние предоставихме на екипа на Rohner Spiller цялостно тридневно обучение върху кросмедийния маркетинг, което помогна на компанията да вземе решение, включващо използване на софтуера DirectSmile.

Предимствата

С наша помощ Rohner Spiller създаде една процъфтяваща марка в цифровия маркетинг, която укрепи компанията като цяло. Освен че разшири клиентската база, тази нова възможност в областта на кросмедията доведе до увеличение с 20% на обемите и ефективността на печата в цялата организация.

With our help, Rohner Spiller established a flourishing digital marketing brand that has strengthened the company as a whole.

Открийте как нашите решения за кросмедиен маркетинг могат да ви помогнат да постигнете успех


ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

Как работи

Отличете се от останалите и спечелете клиенти с нашите мощни инструменти за управление на кампании.