Repro Desk Select Спецификации

Тип на машината

Софтуер – софтуер за производствен печат

ОБЩИ

Описание

Софтуер за производствен печат от висок клас, който позволява на печатните и репрографските центрове да управляват широкоформатните си принтери

Основни функции

Модулен софтуер за производствен печат за печатни и репрографски центрове


Едно приложение за централно управление


Лесно изпращане на задачи от клиентите

Характеристики

Свързване на множество цветни и черно-бели принтери, широк и тесен формат, включително ColorWave 600


Управляване на множество скенери чрез едно приложение


Бърз преглед на всички входящи и изчакващи задачи


Безплатно изтегляне на приложения, които клиентите да използват за изпращане на задачи през интернет


Клиентите създават софтуерно проверени задачи за печат директно от AutoCAD и приложения на Microsoft Windows


Приложението за преглед на готови за печат файлове помага на клиентите да намалят вероятността от грешки преди изпращане на задачата


Чрез прости операции с мишката премествайте поръчки и групи документи към всеки от вашите принтери


Приложението за преглед на готови за печат файлове отстранява грешките преди отпечатване


Балансиране на натоварването за големи/спешни задачи между множество принтери


Лесно изпращане на задачи по интернет


Лесно прехвърляне на задачи към други местоположения


Лесно съхраняване, намиране и повторно отпечатване на документи


Неограничен брой конзоли за управление