Auto Design (Автоматичен проект)

Функцията Auto Design комбинира Dynamic Layout Engine (автоматизиран инструмент за оформление, който определя позиционирането на елементите, като например изображения и текст) с вградени професионални умения в оформлението.

Auto Design

Функцията Auto Design комбинира Dynamic Layout Engine (автоматизиран инструмент за оформление, който определя позиционирането на елементите, като например изображения и текст) с вградени професионални умения в оформлението.

Това е комбинация от идеите на клиента и предпочитанията, включени в базата данни от цветови палитри и шаблони, разработени от професионални дизайнери.

Комбинацията от тези два елемента създава избор от постери с оптимални цветови схеми и оформления. Дори ако имате ограничен опит в проектирането и/или отпечатването, можете лесно да създавате качествени постери, като овладеете интуитивните възможности за проектиране, включени в PosterArtist.

С функцията Auto Design потребителите въвеждат следните данни за създаване на шаблон:

1. Изображение на проекта
2. Заглавие
3. Подзаглавие
4. Главна част
5. Изображения

В интерфейса за категории на Auto Design можете да избирате до 8 изображения и до 8 цветови схеми след генерирането на първата серия от шаблони. В зоната, в която се избират изображения, има възможност да изберете едно и също изображение няколко пъти, за да го разположите повече от един път върху окончателния проект. След като всички избрани елементи в категориите на Auto Design са попълнени, проектите се създават автоматично, след което техните миниатюрни изображения се извеждат в следващия прозорец.

Броят на създадените проекти се различава в зависимост от броя на избраните снимки, ориентацията на хартията или изображението на проекта. Когато шаблоните са генерирани, можете да използвате "Temporary Tray" (Място за временно съхранение), когато не сте сигурни кой проект да използвате. Поставете любимите си проекти в "Temporary Tray" (Място за временно съхранение) и ги използвайте като резервни, когато ви потрябват.

Design Check (Проверка на проекта)

След като постерът е напълно оформен според нуждите ви, PosterArtist предлага функция за проверка, за да сте сигурни, че в проекта няма недостатъци.

Design Check

Функцията Design Check анализира конкретни аспекти от завършения постер, като например цветови схеми, насложени обекти и размер на шрифта, и предупреждава потребителя за потенциални проблеми с проекта.

От лентата с инструменти изберете иконата Design Check. Когато иконата е избрана, в постера се извежда предупредителен символ, ако има проблем или ако отпечатването на окончателния вариант няма да отговаря на очакванията. Например, ако Design Check открие насложен текст върху изображение или едновременно използване на различни шрифтове, ще постави предупредителен символ на съответното място. Ако в постера е изведен предупредителен символ, можете да щракнете върху него, за да видите пълно обяснение на предупреждението и начин за решаване на проблема.

Ето някои от проблемите, които могат да бъдат открити от функцията Design Check:

– Ниска разделителна способност на изображението
– Текст върху изображение
– Обект върху изображение
– Прекалено много различни шрифтове

Page Capture (Заснемане на страница)

Функцията Page Capture (Заснемане на страница) на PosterArtist ви предоставя гъвкавостта да изпращате Word документи, PowerPoint презентации или графики от електронни таблици в Excel за вмъкване във вашите постери.

Page Capture

С помощта на Page Capture документи и изображения се извеждат в екран с миниатюрни изображения, където потребителят може просто да ги взема и пуска с мишката в PosterArtist. Можете също да изберете реда или размера на файловете, които да бъдат поставени в постера, и да добавите текст. Тази функция предоставя лесен начин за създаване на постери от вече съществуващи материали.

За да използвате тази функция, трябва да инсталирате драйвера за принтер за imagePROGRAF. Функцията Page Capture се извиква от драйвера на принтера и завършва в PosterArtist. След като поставите изображенията и документите в постера, все още можете да коригирате постера, за да постигнете оформлението, което желаете.

Можете да използвате всички други инструменти, достъпни с PosterArtist. Например можете да смените цвета на фона, дори след като поставите всички документи в постера, или можете да добавите клипарт-изображения от PosterArtist.

*Тази функция се предлага само за Windows 32 бита.

Security Settings (Настройки за сигурност)

PosterArtist позволява вграждане на настройки за сигурност в публични шаблони, осигурявайки ограничения за творчески материали. Шаблоните и примерните изображения могат да бъдат запаметени в PosterArtist с гарантирана сигурност и контрол върху съдържанието.

Security Settings

Използването на съдържание може да бъде ограничено, както следва:
– Използвайте функции за импортиране и експортиране, за да разпространявате съдържание с приложените ограничения.
– Задаване на ограничения, като например дата на изтичане на срока на изображения или шаблони, при запаметяване на съдържанието в PosterArtist.
– Обърнете внимание, че след като бъдат приложени, настройките за сигурност за периоди на валидност и ограничения на редактирането не могат да бъдат променени.

Например, необходимо е да използвате Security Setting (Настройка за сигурност), ако използването на дадено изображение след зададена дата е предмет на авторски права.

Иконки, които показват ограничения за съдържание:
– Иконка на часовник – прилага се ефективен период
– Икона за изтичане на срок – периодът е изтекъл и изображението е вече 50% сиво
- Икона X – ограничено редактиране

Свържете се с нашия екип, за да разберете как софтуерът PosterArtist прави създаването на професионално изглеждащи плакати бързо и лесно.

Говорете с екипа