ONYX Textile Спецификации

Инструменти за текстил

Печат с повторения


Цветни скали


Функция за конфигуриране на мастилата

Инструменти за производителност

Библиотеки с цветове


Непропорционално мащабиране


Подреждане на задачи върху печатния носител (разкрой) с предварителен преглед


Усъвършенствани технологии за рязане


Персонализирани маркери за шиене

Иновации в цветовете

Chromaboost™


Спектрално калибриране


Ограничаване на специални мастила и еталонни цветове