COSMOS
Спецификации

Подробни спецификации

Technical Specifications

Функции за администриране и наблюдение

Console, Dashboard, Web UI, Reporting, Package manager, Clients, Workflow versioning, etc.

Функции за производителност

Grid, Job processors, Load balancer, Agents, etc.

Разширения на процеси

Net, SNMP, Web Services, Barcode, PDF, etc.

Входни/изходни и обработващи адаптери

Host Download, Hot Folder, http, LPD, SMTP, DocBridge Suite, GMC Inspire, Host Upload, LDAP, MS Office, PRISMA Suite, IRISConnect, Therefore, DOPiX, etc.

Сертифицирано SAP интегриране

Минимални изисквания към системата

IBM-compatible 32bit or 64bit CPU

Изисквания към хардуера

Processor greater 1 GHz
1 GB or more
Hard disk 20 GB

Изисквания към софтуера

SUN JAVA 1.5 Runtime Environment 32bit
SUN JAVA 1.6 Runtime Environment 32bit or 64bit
Windows: Microsoft SQL Server Version 2005 or 2008
Linux: Oracle V10