Repro Desk Studio Спецификации

Описание

Лесен софтуерен инструмент за преглед и печат на технически документи от крайните потребители, както и за отчитане на печат, сканиране и копиране

Основни функции

Точно преглеждане на начина, по който ще изглеждат вашите отпечатани файлове


Директен печат на множество широкоформатни устройства


Автоматичен, интегриран отчет на всяка задача

Функции

Лесно създаване на задачи


Задаване на настройки за печат за отделни листове или глобално


Вижте как точно ще изглеждат файловете на хартия


Този софтуер за преглед с висока резолюция може ясно да показва дори и най-малките подробности


Печатайте директно към едно широкоформатно устройство или група от устройства


Едно приложение за печат на място или външно за вашия репрографски център


Получавайте известия на десктопа си за състоянието на вашите задачи


Отчитане на печат на широкоформатни устройства и на други производители


Отчитане на сканиране и копиране на широкоформатни устройства


Присъединяване на задачи към проекти


Генериране на отчети и данни


Лесно управление на задачи на сървъра


Автоматично разделяне на задачи въз основа на възможностите на устройството и настройките на документа


Лесно разпределяне на натоварването при големи задачи към няколко принтера


Вградена система за правила позволява автоматизиране на специфични работни процеси