Repro Desk Studio

Софтуерът за широкоформатен печат Repro Desk Studio е лесен за ползване инструмент с единен потребителски интерфейс за печат към множество дестинации – локални принтери, репрографски центрове или дори външни доставчици na печатни услуги. Той ви предоставя истински преглед на завършения документ (WYSIWYP – това, което виждате, е това, което печатате) . Плюс вграден софтуер за отчетност за безпроблемно проследяване и разпределяне на разходи и обеми за печат.

Ползи

  • Лесно за използване приложение за печат към един или няколко принтера или към външен доставчик на печатни услуги
  • Истински преглед на завършения документ WYSIWYP за най-често срещаните формати документи
  • Интегрирна отчетност по печата за пълна прозрачност на разходите
  • Автоматично разпределение на задачи към най-подходящия принтер
  • Едно приложение за отпечатване на място или отдалечено във вашия репрографски център

Подробни характеристики

Разгледайте по-подробно Repro Desk Studio

Един единствен софтуер за управление на печата


Софтуерът за широкоформатен печат Repro Desk Studio отговаря на нуждите на крайните потребители за лесен достъп до различни принтери – независимо дали са с марка или друга, широкоформатни или не, цветни или черно-бели, на място или отдалечени – всичко това през един потребителски интерфейс. Той също така позволява задачите да се изпращат към локални принтери или дори към външен доставчик на печатни услуги. Предварително могат да бъдат зададени правила – за автоматично разпределяне на задачите или за разделяне на задачите към най-подходящите принтери, например според формата на документа, използването на цвят или размера на заданието за печат.

Вградена отчетност


С вградените възможности за проследяване на задачи и отчетност Repro Desk Studio постига значителен напредък във функционалността на софтуера за управление на широкоформатен печат. Функциите за отчетност на софтуера Repro Desk Studio позволяват всички задачи за печат, сканиране и копиране чрез широкоформатни устройства да бъдат проследявани автоматично.

Спецификации на продукта

Научете повече за Repro Desk Studio, неговите функции и какво може да прави.