DWF-hero1-1600x600

Мобилният печат помага на експертите в телекомуникациите

DWF-logo.jpg

Orange Business Services се нуждаеше от решение, което не само да позволява на неговите служители да печатат лесно по време на работа в централния офис – понеже офисът е централно място за срещи с важни клиенти и дава възможност за демонстриране на бизнес решения, OBS имаше нужда от решение, което да позволява на гостите да печатат от мобилни устройства.

Резултати

Подобрена мобилност и съвместна работа на служителите и посетителите в офисите в Обединеното кралство

Подобрена мобилност и съвместна работа на служителите и посетителите в офисите в Обединеното кралство

По-висока енергийна ефективност, което представя компанията в по-добра светлина в доклада за енергийна ефективност по схемата CRC към по-голямата Orange Group

По-висока енергийна ефективност, което представя компанията в по-добра светлина в доклада за енергийна ефективност по схемата CRC към по-голямата Orange Group

Orange_business_services

Цел

Orange Business Services се стремеше да разшири възможностите за печат на служителите си в Обединеното кралство с бързото навлизане на мобилността в работата.

Предизвикателства

• Предлагане на защитена и унифицирана функционалност за мобилен печат на служителите и посетителите чрез най-новите мобилни услуги

• Взискателна печатна среда, която трябва да помага на офис служителите, мобилните служители и клиентите

Подход

Orange Business Services си партнира с Canon за снабдяване на мобилните си служители с най-новите технологии за мобилен печат.

Orange_business_services