ABC- Hero1

PCS продължава начинанието в света на цифровия цветен печат с Canon

DWF-logo.jpg

През 2011 г. отделът за вътрешнофирмен печат на Съюза за обществени и търговски услуги (PCS) – един от най-големите профсъюзи в Обединеното кралство – си партнира с Canon, за да се възползва от възможностите, които предлага цифровият цветен печат.

Резултати

По-добра продуктивност

По-добра продуктивност

Увеличени обеми на цветен печат

Увеличени обеми на цветен печат

Намалено похабяване

Намалено похабяване

PCS-OBJECTIVE

Цел

Надграждане на средата за цифров печат с цел оптимизиране на качеството на печат и съобразяване с тенденциите, свързани с нарастващи обеми на цветен печат, по-малки тиражи и по-кратки срокове.

Предизвикателства

Недостатъчен капацитет за задоволяване на търсенето

Подход

• Canon изведе PCS на следващото ниво от развитието след първоначална инвестиция и участие в програмата Essential Business Builder и дните за VIP клиенти

• PCS не престава да се впечатлява от консултантския подход и предишните успешни взаимоотношения и надгражда съществуващата печатна среда с два модела на imagePRESS 6010VP