LBN-hero1

Иновация в услугите дава тласък на ефективна стратегия за печат

Както много от местните власти, административният район Нюъм в Лондон имаше нужда да намали разходите и да повиши ефективността си. Решението на Canon за отдалечен достъп осигури по-бързо решаване на проблемите на крайните потребители и сведе до минимум разхищението на вътрешни ресурси. Степента на разрешените проблеми при пръв контакт се увеличиха с 30% и решението бе толкова успешно, че бе внедрено в цялата група от многофункционални устройства на Съвета.

LBN-image1

"Дистанционната диагностика и поддръжка се използва често в ИТ и ние вярвахме, че подобен подход може да донесе големи ползи за нашите печатни дейности. Наред с това, ние знаехме, че след това можем по-добре да разберем тенденциите в нашия печат, което би ни помогнало да разработим бъдещата си стратегия за печат."

Гари Съсекс, мениджър "ИКТ услуги"