DWF-hero1-1600x600

Станете най-добрите с по-малко

DWF-logo.jpg

Градският съвет на Лийдс, който предоставя особено важни услуги и подкрепа за 700 000 граждани, е вторият по големина център на местното управление във Великобритания – и иска да бъде най-добрият. Това е желание, което е движещата сила за Съвета – от качеството на предоставяните от него услуги до начина, по-който те се предоставят.

Резултати

Текущо спестяване от около 400 000 британски лири

Текущо спестяване от около 400 000 британски лири

Централизирана система за печат в цялата организация

Централизирана система за печат в цялата организация

Печатни устройства, рационализирани с 39%

Печатни устройства, рационализирани с 39%

Печатен обем, намален с 25%

Печатен обем, намален с 25%

По-висока продуктивност и сигурност чрез възможностите за сканиране и факс

По-висока продуктивност и сигурност чрез възможностите за сканиране и факс

Спестени са 1 007 318 парникови газове (kg) и са спасени 18 139 дървета

Спестени са 1 007 318 парникови газове (kg) и са спасени 18 139 дървета

Leeds_city_council

Цел

Борба с неефективните и неуправлявани разходи за печат в полза на жизненоважните обществени услуги.

Предизвикателства

• Трудно управление на децентрализирана система за печат и най-различни устройства

• Неефективен контрол на разходите поради липса на надеждни данни

• Неефективни и разточителни работни процеси

• Фрагментиран печатен парк, пречещ а екологичните цели

Подход

Консултациите доведоха до създаването на специализирано решение за печат, управлявано чрез една услуга, увеличаващо ефективността и способността за реакция на персонала, както и контролиращо и ограничаващо разходите.

Leeds_city_council_approach