DWF-hero1-1600x600

LO Media предприема цифрова трансформация с Canon

DWF-logo.jpg

LO Media тества базово кросмедийно решение от САЩ, за да получи представа за това, което може да се постигне. Екипът беше впечатлен от потенциала на технологията и от възможността за създаване на силно персонализирани комуникации с клиента по много канали. Опитът обаче показа на Lars, че той се нуждае от цялостен софтуерен пакет, който задължително включва поддръжка и обучение от местен доставчик, за да се постигне максимумът от инвестицията.

Резултати

Преминаване към базиран на ползите модел за ценообразуване за повишаване на ползите за клиентите и същевременно подобряване на приходите

Преминаване към базиран на ползите модел за ценообразуване за повишаване на ползите за клиентите и същевременно подобряване на приходите

Промени в бизнес нагласата за по-цялостно мислене, когато става въпрос за комуникации (идентифициране на най-ефективната форма на комуникация за индивидуалните проекти)

Промени в бизнес нагласата за по-цялостно мислене, когато става въпрос за комуникации (идентифициране на най-ефективната форма на комуникация за индивидуалните проекти)

Спечелване на нови дългосрочни делови договори

Спечелване на нови дългосрочни делови договори
Кросмедийните комуникации носят приход от приблизително 1 милион норвежки крони на година (над 100 000 евро)

Подсилване на отдела за печат

Подсилване на отдела за печат
Всички поръчки за печат се получават чрез платформа за печат през интернет, като възлизат на 5 милиона норвежки крони на година
Новите продукти, продадени чрез платформа за печат през интернет, носят приход от приблизително 1 милион норвежки крони на година

LO_Media

Цел

Пренасяне на полиграфските услуги в 21-ви век чрез кросмедия за трансформиране в доставчик на пълни комуникационни услуги, което включва цифрови платформи.

Предизвикателства

• Борба със спадащите печатни обеми и цени чрез предлагане на интегрирани комуникационни услуги за постигане на целите на клиента

• Използване на печат, когато това е удачно и най-ефективно, за оптимизиране на неговата ефективност

• Разбиране на начина на използване и продажба на решения за цифров печат

Подход

• Canon предостави съвети за инвестиране в пакет за кросмедийни комуникации в комбинация с добилата голяма популярност услуга "печат през интернет" за съхраняване на направлението за печатно производство.

• Организирано от Canon индивидуално обучение за клиента за кросмедия.

• Продължителна подкрепа от бизнес консултант на Canon за подпомагане на компанията в повишаване на стойността на новите цифрови услуги и изучаване на нови възможности и методи на работа.

LO_Media