DWF-hero1-1600x600

Evercore защитава марката си с управлението на цветовете на Canon

DWF-hero1-1600x600

Инфраструктурата за печат на Evercore се състои от малък отдел за печатни материали, като например брошури с клиентско портфолио, и печатен парк от многофункционални устройства (MFD), разпръснати по отделите за всекидневните нужди за печат и копиране. Организацията се нуждаеше от унифицирано решение, което да подобри постоянството на цветовете за всички устройства, както и от възможност за производство на A5 материали и печат върху по-дебели печатни носители за брошури с публична информация (PIB) и покани във формат A5.

Резултати

Автоматизиран процес на печат с управление на цветовете и резултати с неизменно високо качество

Автоматизиран процес на печат с управление на цветовете и резултати с неизменно високо качество

По-висока продуктивност

По-висока продуктивност

По-малко оплаквания от клиенти

По-малко оплаквания от клиенти

Защита на марките за отдела по маркетинг

Защита на марките за отдела по маркетинг

Evercore_objective

Цел

Гарантиране на постоянството на цветовете при печатните комуникации за защита на интегритета на марката.

Предизвикателства

• Различно възпроизвеждане на цветовете от различните принтери

• Отделът за техническо обслужване получи голям брой оплаквания от потребители относно отпечатването на фирмените цветове

• Защита на интегритета на марката

Подход

Evercore видя, че Canon има ясно разбиране на проблемите с цветовете. Canon предложи цялостен одит с консултации за цветовете, включително обучение за отдела по маркетинг. Canon пое изцяло под свой контрол управлението на цветовете и осигури текуща поддръжка на цветовете чрез одит на цветовете на всеки три месеца.