ABC- Hero1

По пътя на успеха с мастилено-струйния печат

Documenteam GmbH & Co. KG Bielefeld е специализирана в печатането на учебни материали, технически ръководства и книги. Днес много от техните продукти се произвеждат цифрово и по заявка. С тяхната нова мастиленоструйна система за печат върху форматирана хартия Océ VarioPrint i300 компанията може да решава ефективно проблема с ценовия натиск, с който доставчиците на печатни услуги се сблъскват всеки ден.

ABC-image1
ABC-image1

"Чрез офсетов печат не могат икономично да се произвеждат малки тиражи. В същото време някои тиражи са прекалено скъпи при отпечатване на цифрови системи с тонер. Самият пазар стана много чувствителен към цените, така че ние просто трябва да намерим изход."

Thorsten Bischof