VD-hero-LR

Решение за обработка на фактури осигурява повишена ефективност във Van Dillewijn Group

След дългогодишно разширяване водещата холандска фирма за опаковане на цветя Van Dillewijn Group осъзнава, че системата й за ръчно издаване на фактури се е превърнала в скъпоструващо ограничение. С решението за обработка на фактури на Canon Групата си връща контрола, намалява разходите за труд и предотвратява наказателните глоби от контролните органи, които застрашават печалбата на бизнеса и отношенията с доставчиците.

VDG-image1
VDG-image2

"Сега имаме по-добър контрол върху системата си за плащане на задължения и обработваме фактурите 40% по-бързо от преди. Заедно с парите, спестени от глоби и санкции, решението на Canon е довело до 30% намаляване на разходите като цяло."

Берт Рийкманс, изпълнителен директор "Информация и комуникации"