DWF-hero1-1600x600

Barry Callebaut постига впечатляващ успех с решение на Canon

DWF-logo.jpg

При прегледа на бизнес дейността си Barry Callebaut определи печата като област, която отчаяно се нуждае от реформиране. На практика беше установено, че печатът и поддръжката са едни от най-големите единични разходи, както по отношение на време, така и на средства.

Резултати

Дистанционният печат сега е опростен и лесен

Дистанционният печат сега е опростен и лесен

Новото решение се управлява от централния офис

Новото решение се управлява от централния офис

Двустранният печат повиши екологичността

Двустранният печат повиши екологичността

Служителите могат за минути да споделят и печатат задачи на всяко място

Служителите могат за минути да споделят и печатат задачи на всяко място

Barry_Callebaut

Цел

За да постигне целите си за растеж Barry Callebaut се нуждаеше от изцяло нов начин на работа в съответствие със своята стратегия за иновации, икономическа ефективност, екологичност и разрастване.

Предизвикателства

• Съществуващата печатна техника похабяваше времето и ресурсите както на служителите, така и на ИТ екипа

• Трудно беше управлението и поддръжката на отделно обслужваните принтери

• Операциите бяха бавни и тромави

• Струваше скъпо интегрирането на печатната система с други офиси, разположени на различни места

Подход

Беше внедрен нов печатен парк от многофункционални устройства на Canon и централизирана печатна инфраструктура, за могат служителите да печат и сканират лесно и безпроблемно.

Barry_Callebaut