DWF-hero1-1600x600

DWF въвежда цифрова работна среда

DWF-logo.jpg

Кантората DWF търсеше бизнес партньор, който да я мобилизира да трансформира бизнеса си чрез технологии. Като работи в тясно сътрудничество с DWF, Canon създаде и приложи нова стратегия за документите и преустрои печатната инфраструктура в целия бизнес. Canon въведе мобилен достъп до документи, мобилен печат и решение за цифрова обработка на входящата поща, което автоматично цифровизира и доставя всички изпратени документи в папката "Входящи" на получателя под формата на имейл, за да помогне на персонала на DWF да работи гъвкаво – независимо дали са на път, с клиенти – или работят от бюро/компютър за общо ползване в друг офис. Решението включва система за контрол на достъпа до принтерите и разрешаване на печата на документи при принтерите чрез код, за да се намали замърсяването на природата и повиши сигурността на документите.

Резултати

По-голяма ефективност на служителите чрез напълно гъвкаво работно време и по-голям достъп до информация

По-голяма ефективност на служителите чрез напълно гъвкаво работно време и по-голям достъп до информация

50% намаляване на офис пространството за съхранение на служител

50% намаляване на офис пространството за съхранение на служител

Решението за цифрова обработка на поща ще осигури бъдещи годишни икономии в размер до 1 милион британски паунда

Решението за цифрова обработка на поща ще осигури бъдещи годишни икономии в размер до 1 милион британски паунда

Достигнати са най-строгите международни стандарти за информационна сигурност със сертифициране по ISO 27001

Достигнати са най-строгите международни стандарти за информационна сигурност със сертифициране по ISO 27001

DWF-Objective

Цел

Въвеждане на цифрова работна среда, която би подкрепила бизнес стратегията на DWF за предоставяне на по-добра услуга на клиентите, по-голяма рентабилност и привличане на най-подходящите хора, за да се развие бизнесът на DWF да се нареди сред първите 15 правни кантори.

Предизвикателства

• Зависим от хартиените документи бизнес и индустрия

• Отрасъл, подложен на силен законодателен контрол, в който информационната сигурност е от първостепенно значение

• 13 офиса

Подход

Стратегическо партньорство за трансформиране на традиционните начини, използвани от DWF при работа с документи и информация.