DWF-hero1-1600x600

Съветът на Енфийлд навлиза на пазара за цветен печат в големи обеми с Canon

DWF-logo.jpg

Съветът на Енфийлд определя високи стандарти за всичките си отдели. Като орган на местното управление е абсолютно необходимо данъкоплатците да получават от съвета и от неговите услуги много добро съотношение качество-цена. Същевременно съветът трябва да съблюдава строгите бюджети и изисквания за идентичност на марката.

Резултати

Производителността е увеличена с 30% върху всички печатни носители

Производителността е увеличена с 30% върху всички печатни носители

Продуктивността е увеличена с 50%

Продуктивността е увеличена с 50%

20% повече цветен печат сега се извършва със собствено оборудване (в момента 65% цветно, 35% монохромно)

20% повече цветен печат сега се извършва със собствено оборудване (в момента 65% цветно, 35% монохромно)

Създаване на вътрешен портал за уеб-към-печат чрез осъвременен уебсайт, който осигурява 70% от общата работа

Създаване на вътрешен портал за уеб-към-печат чрез осъвременен уебсайт, който осигурява 70% от общата работа

enfield_council

Цел

Повишаване на стойността на отдела за вътрешен печат на съвета, като се изпълняват повече задачи за цветен печат в големи обеми.

Предизвикателства

• Невъзможност да се отговори на растящото търсене на цветен печат

• Съществуващите технологии за цифров печат страдаха от липса на производителност, стабилност на цветовете и ценова ефективност, за да посрещнат търсенето

• Изискването печатът да отговоря на строгите правила за идентичност на марката, утвърдени от съвета

• Много от печата в големи тиражи беше възлаган на външни изпълнители

Подход

• Отделът за вътрешен печат на Съвета на Енфийлд е впечатлен трайно от услугите и поддръжката на Canon, откакто става клиент на компанията през 2005 г.

• Като се стреми да обнови инфраструктурата си за цветен цифров печат през 2014 г., клиентът участва в проучването на бизнеса и иновациите на Canon, както и в програмата Essential Business Builder, за да разбере по-добре пазарите за вътрешнофирмен и цветен печат.

• Насърчен от консултациите и съветите, предоставени от Canon, клиентът инвестира в нова производствена технология imagePRESS и продължава да работи с екипите на Canon за бизнес развитие и връзки с клиенти с цел разширяване на бизнеса.

enfield_council