DWF-hero1-1600x600

Нищо не е невъзможно за отдела за печат на Alfa Laval

DWF-logo.jpg

Beck-Jørgensen има ясна представа за това, което иска: компактна, бърза и надеждна технология за цифров печат, която би позволила на компанията да внедри вътрешно производство "от край до край" за своите клиенти, както и по-автоматизиран работен процес. Той води преговори с множество доставчици, решен да намери партньор, който е толкова ангажиран с неговия отдел, колкото е и той самият. Canon се оказва този партньор.

Резултати

Производство

Производство "от край до край" на ръководства за клиенти, както и на материали за маркетинг и продажби за служителите на Alfa Laval

Подобрена производителност благодарение на дистанционния достъп

Подобрена производителност благодарение на дистанционния достъп

Минимален принудителен престой и мигновено обслужване

Минимален принудителен престой и мигновено обслужване

По-ниска единична цена на продукт (икономиите от CPP покриват месечната лизингова вноска)

По-ниска единична цена на продукт (икономиите от CPP покриват месечната лизингова вноска)

IMG_9997_595web_objective

Цел

Подобряване на ефективността и качеството на вътрешната среда за производствен печат на Alfa Laval.

Предизвикателства

• Лош модел на печат – наполовина производствена, наполовина офисна технология – липсващи производителност, надеждност и качество

• Чести производствени престои

• Липса на контрол върху крайния продукт

Подход

Чувствайки се недооценена от сегашното си състояние на доставчик на печатни услуги, Alfa Laval е впечатлена от всеотдайността на екипа на Canon, който запознава клиента със своята технология imagePRESS C800, демонстрирайки как би се вписала в техния бизнес и каква е перспективата за бъдещето. Вниманието на мениджъра на печатно производство е привлечено и от функцията за дистанционен достъп, която му дава възможност да следи печатната среда от дома си, за да подобри управлението, производителността и гъвкавостта.

IMG_9753_595